News

Vineri, March 23, 2018 - 10:01

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare şi ”Octa-Dam” S.R.L.

Vineri, March 23, 2018 - 09:38

Lot nr.1ATM model DIEBOLD, NCR, 77 buc.

Vineri, March 16, 2018 - 10:25

Lichidatorul S.R.L. „Aurelia Brno”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 30.03.2018, ora 13.30, pe adresa: mun. Chisinau, bd Dacia 55, desfăşurarea licitaţiei ,,cu strigare” privind vînzarea patrimoniului debitorului S.R.L. ,,Aurelia Brno”, în proces de faliment, şi anume: Lotul nr.1 – teren, nr. cadastral 0100404.439, suprafaţa 0.487 ha, pentru construcţii: constructie depozit şi oficii, nr.cadastral 0100404.439.01, suprafaţa 3 208,2 ha; teren, nr.

Vineri, March 9, 2018 - 18:52

Î.M. Balcas BT, în process de faliment, anunță pentru 26 martie 2018, ora 10.00, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab 55, sediul B.C. Banca Sociala S.A., desfăşurarea licitației repetate "cu strigare” a următoarelor bunuri: 1. Complex de prelucrare și conservare a fructelor şi legumelor din or. Drochia, str. 27 august, amplasat pe o suprafaţă de 2,84 ha, teren în folosință, compus din: clădire de producere - 7556,3 m.p; depozite, construcții accesorii - 3077,9 m.p.; utilaj de producere a conservelor; materiale etc. –1.667.250 lei; 2.

Vineri, March 2, 2018 - 20:51

Administratorul insolvabilităţii S.C. „Casa Pîinii” S.R.L., în proces de insolvabilitate, anunţă pentru data de 16.03.2018, ora 14.00, desfășurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a terenului cu suprafața totală de 0,1472 ha, nr. cadastral 3601105.304, a construcţiei comerciale (prestare servicii), nr. cadastral 3601105.304.01, suprafaţa 853,2 m.p., a construcţiei accesorii, nr. cadastral 3601105.304.02, suprafaţa 5,7 m.p., aflate în or. Drochia, str. 31 August 1989, nr. 20, preţul iniţial 4 478 291,45 lei.

Vineri, February 23, 2018 - 09:07

Pe data de 15.03.2018, ora 16.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd Moscova 3/6, et. 2, S.R.L. „Fina”, în proces de faliment, va desfăşura licitaţia repetată „cu strigare” a bunurilor după cum urmează: lotul nr. 1 - construcţii de producere (5 hale), nr. cad. 3122213.030.01;02, amplasate pe un teren în folosinţă, suprafaţa de 6,0895 ha, nr. cad. 3122213.030, amplasate în r-nul Criuleni, s. Cimişeni, terenurile agricole, nr. cad. 1023101.491; 1023101.492, S - 0,2524 ha, amplasate în r-nul Anenii Noi, s.

Vineri, February 23, 2018 - 08:43

Lot nr.1 – clădire administrativă cu suprafaţa la sol 208,6 m.p. şi cu suprafaţa totală 439,3 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.01), depozit cu suprafaţa 15,9 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.02), garaj cu suprafaţa 45,7 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.03), garaj cu suprafaţa 41,9 m.p. (nr.

Vineri, February 16, 2018 - 17:16

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare şi ”Octa-Dam” S.R.L.

Vineri, February 16, 2018 - 17:14

Lot nr.1 încăpere comercială/administrativă inclusiv bunuri mobile instalate, suprafaţa – 112,5 m.p., amplasată pe adresa