News

Vineri, September 8, 2017 - 21:28

Î.M. „BALCAS BT”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 29.09.2017, ora 10.00, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab 55, sediul B.C. „Banca Socială” S.A., desfăşurarea licitaţiei repetate “cu strigare” a următoarelor bunuri: 1) complex de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor din or. Drochia, str. 27 August, amplasat pe o suprafaţă de 2,84 ha teren în folosinţă, compus din: clădire de producție - 7556,3 m.

Vineri, September 8, 2017 - 09:16

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A.

Vineri, September 1, 2017 - 13:38

Administratorul insolvabilităţii S.C. „Casa Pîinii” S.R.L., în proces de insolvabilitate, anunţă pentru data de 14.09.2017, ora 14.00, desfășurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a construcţiei comerciale (prestare servicii), nr. cadastral 3601105.304.01, suprafaţa 853,2 m.p., și a construcţiei accesorii, nr. cadastral 3601105.304.02, suprafaţa 5,7 m.p., aflate în or. Drochia, str. 31 August 1989, nr.

Vineri, August 25, 2017 - 17:56

Biroul de executare Guţu Svetlana, mun.

Vineri, August 18, 2017 - 14:16

S.R.L.

Vineri, August 11, 2017 - 17:32

Pe data de 28.08.2017, ora 12.00, pe adresa: or. Glodeni, str. Suveranităţii 3, va avea loc licitaţia de comercializare „cu strigare” a patrimoniului Î.M. „VALVIRON NORD” S.R.L., în proces de insolvabilitate: lotul nr. 1 – imobil

Vineri, August 11, 2017 - 11:36

Lot nr.1 – Încăperi comerciale cu suprafața 283,7 m.p., inclusiv bunuri mobile instalate, cu nr. cadastral 4101208.070.01.025, amplasate pe adresa or. Edineț, str.

Vineri, August 4, 2017 - 10:52

Î.M. „BALCAS BT”, în proces de faliment, anunţă pentru data de 25.08.2017, ora 10.00, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab 55, sediul B.C. „Banca Socială” S.A., desfăşurarea licitaţiei repetate “cu strigare” a următoarelor bunuri: 1) complex de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor din or. Drochia, str. 27 August, amplasat pe o suprafaţă de 2,84 ha teren în folosinţă, compus din: clădire de producere - 7556,3 m.