News

Vineri, December 29, 2017 - 09:37

Administratorul insolvabilităţii S.C. „Casa Pîinii” S.R.L., în proces de insolvabilitate, anunţă pentru data de 11.01.2018, ora 14.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a terenului, suprafața totală de 0,1472 ha, nr. cadastral 3601105.304, a construcţiei comerciale (prestare servicii), nr. cadastral 3601105.304.01, suprafaţa de 853,2 m.p., a construcţiei accesorie, nr.cadastral 3601105.304.02, suprafaţa de 5,7 m.p., aflate în or. Drochia, str. 31 August 1989, nr. 20, la preţul iniţial de 4 962 095,82 lei.

Marţi, December 26, 2017 - 18:40

Executorul judecătoresc Chirtoacă Petru, cu adresa biroului: mun. Chișinău, str. Ion Creangă 39, în scopul executării titlului executoriu nr. 2-2085/2010 din 30.11.2010, emis de Judecătoria Ungheni, anunță pentru data de 17 ianuarie 2018, ora 12.00, licitația publică ce se va desfășura la birou, pe adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creangă 39, privind vînzarea lotului de bunuri sechestrate: imobil, situat în r-nul Ungheni, or. Corneşti, str. Eroilor f/n, fiind format din lotul de pămînt cu suprafaţa totală de 0,5427 ha, cod cad.

Vineri, December 15, 2017 - 09:37

 S.R.L. „Asetorin Agro”, în procedura falimentului, anunţă pentru 4 ianuarie 2018, ora 12.00, mun. Chişinău, bd Iu. Gagarin 10, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” a bunurilor, amplasate în s. Valea Perjei, r-nul Taraclia: construcţii agricole, nr.

Vineri, December 8, 2017 - 11:38

Lichidatorul „Dumbrava-Nord” S.R.L., în procedură de faliment, anunţă pentru data de 16.12.2017, ora 11.30, pe adresa: mun. Chişinău, str. Ion Inculeţ 105/2, of. 1, se va desfăşura licitaţia repetată „cu strigare” de comercializare a bunurilor „Dumbrava-Nord” S.R.L în procedură de faliment, după cum urmează: p p Nr. lot Adresa Obiectul Cod cadastral SuprafaĠa, m.p./ha Valoarea de piaĠă, lei 7 mun. BălĠi, str. Feroviarilor 72 4 clădiri + terenul aferent 0300101.134. – 01; 02; 03; 04; 30,0; 109,1; 65,6; 125,9; 1,0253 ha 3 179 745 mun.

Vineri, December 8, 2017 - 08:50

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A.

Vineri, December 1, 2017 - 21:59

Î.M. „Balcas-BT”, în proces de faliment, anunță pentru data de 18 decembrie 2017, ora 10.00, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab 55, sediul B.C. „Banca Socială” S.A., desfășurarea licitației repetate „cu strigare” a următoarelor bunuri: 1) complex de prelucrare și conservare a fructelor și legumelor din or. Drochia, str. 27 August 1989, amplasat pe suprafața de 2,84 ha, teren în folosință, compus din: clădire de producere - 7556,3 m. p.; depozite, construcții accesorii - 3077,9 m.

Vineri, November 24, 2017 - 09:50

Pe data de 07.12.2017, ora 15.00, pe adresa: mun. Chișinău, bd Decebal 139 B, of. 305, va avea loc licitația repetată „cu strigare” de vînzare a masei debitoare a S.R.L. „Agroimpuls”, în proces de lichidare. La licitație se expune unitatea de transport de tip AUDI A6, prețul unic 291 861,90 lei. Pentru participare la licitație, doritorii vor vira acontul în mărime de 10% lei la contul de acumulare: beneficiar: S.R.L. „Agroimpuls”, c/f 1009600025382, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., fil.

Miercuri, November 22, 2017 - 11:12

Lot nr.1 – clădire administrativă cu suprafaţa la sol 208,6 m.p. şi cu suprafaţa totală 439,3 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.01) inclusiv bunuri mobile instalate, depozit cu suprafaţa 15,9 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.02), garaj cu suprafaţa 45,7 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.03), garaj cu suprafaţa 41,9 m.p. (nr.