Informaţie de contact

(+373 22)22-23-35

 

BC “BANCA SOCIALA” S.A. – în proces de lichidare:

Iulian ȚURCAN – Lichidator Tel: 022-22-23-35, 022-22-04-30, 022-22-96-65

MD 2012, or. Chisinau,

str.Vlaicu Pîrcălab, 55