Administrarea riscurilor apărute în procesul de funcţionare a băncii

Riscul este propriu activităţii bancare. Băncile au o influenţă specială asupra fluxurilor băneşti din economie. În structura resurselor bancare cota mijloacelor atrase (adică “străine”) este deosebit de mare. Materializarea riscurilor în sfera bancară poate avea consecinţe negative pentru întreaga economie. De aceea, activitatea bancară este supusă reglementării şi controlului din partea statului. ...