Creditarea

Informaţia generală

Tipurile de creditare

Conditiile de acordare a creditelor persoanelor juridice si persoanelor fizice care practica activitate.

Lista documentelor necesare

Cererea prealabilă pentru credit

BC "BANCA SOCIALA" SA acordă credite în lei moldoveneşti şi valută străină agenţilor economici, independent de tipul de proprietate şi formele organizatorico-juridice de activitate.

Creditele se acordă imprumutatorilor solvabili care dispun de surse reale de achitare a creditului, precum şi de o asigurare fiabilă a rambursării lui, avînd o bază comercială contractuală şi respectînd principiile de rambursabilitate, folosire conform destinaţiei, garanţie, platibilitate şi exigibilitatea creditului.Подробнее

Acordarea garanţiilor bancare

Banca practică acordarea garanţilor, ce reprezintă obligaţiunea incontestabilă a Băncii ca garant pentru achitarea sumei indicate în garanţie şi neachitate în timp util de către un agent economic în favoarea altuia.

Garanţia reprezintă o obligaţiune suplimentară la angajamentul de bază (contractul de credit, contractul privind executarea unor obligaţiuni de plată, etc.).