Ксведению акционеров КБ"Banca Sociala"A.O.

BC „BANCA SOCIALA” S.A

Va aducem la cunostinta ca la 24 aprilie 2009 a avut loc Adunarea Generala a actionarilor Bancii, care s-a desfasurat cu prezenta actionarilor, cvorumul fiind de 91,76%.

Conform ordinei de zi au fost adoptate in unanimitate urmatoarele hotarari:

  1. Aprobarea rapoartelor anuale ale Consiliului Bancii, Consiliului de Administratie si precizarea obiectivelor strategice de dezvoltare pentru anul 2009;
  2. Aprobarea raportului Comisiei de cenzori;
  3. Aprobarea raportului anual financiar, raportului privind repartizarea venitului pentru anul 2008 si normativelor de repartizare a venitului in anul 2009.
  4. Aprobarea modificarilor in Statutul Bancii.
  5. Alegerea prin vot cumulativ a membrilor Consiliului Bancii si stabilirea cuantumului retributiei muncii lor.
  6. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori si stabilirea cuantumului retributiei muncii lor.
  7. Aprobarea companiei de audit si stabilirea cuantumului platii pentru serviciile prestate.

Administratia Bancii