О банке

    

               La 16 octombrie 2015 Banca Naţională a Moldovei prin Hotărîrea Comitetului Executiv a retras licenţa de desfăşurare a activităţilor financiare a BC „Banca Socială” S.A. şi a numit lichidator pentru lichidarea băncii.

               Din 16 octombrie 2015 lichidatorul dl Sergiu Berghie întră în gestiunea băncii, amplasată pe adresa mun. Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu Bodoni, 61.
   Conform Legii instituţiilor financiare, toate împuternicirile organelor de conducere ale băncii trec la lichidator, care este unicul reprezentant legal al băncii.
    
    Începînd cu 27 noiembrie 2018 în calitate de lichidator a BC ”Banca Socială” S.A. în proces de lichidare a fost numit Iulian Țurcan.