BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA în proces de lichidare/ Licitație publică 30.07.2024

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, anunţă pentru data de 30.07.2024, ora 11:00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a următoarelor bunuri:

Lot nr.1 – încăpere locativă (apartament nr. 2) cu suprafața 162,1 m.p. (nr. cadastral 3601115.186.01.002);  ½  din teren cu suprafața 0,0944 ha (nr. cadastral 3601115.186), amplasată pe adresa r-nul Drochia, or.Drochia, str.Grigore Ureche, 31.  Bunul este situat în sectorul cu case private, în apropiere de spitalul raional. Casa este conectată la rețelele inginerești, electricitate, apeduct  etc.  Preţul iniţial – 593 569 lei. (BS200)

Lot nr.2 –  încăpere  nelocativă (garaj), nr.cadastral 0100413.242.01.007, suprafața totală 36,4 m.p., amplasată pe adresa: mun.Chișinău, str.Miron Costin, 3/2, nr.7. Bunul este situat în sectorul Rășcani,  în centrul unui cartier locativ dezvoltat, în nemijlocita apropiere cu sectorul de poliție,  conectat la electricitate, căile de acces la garaj sunt asfaltate.  Preţul iniţial – 433 200 lei. (BS206)

Lot nr.3 – utilaj brutăriei. Preţul iniţial – 249 540  lei. (BS202)

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.

Datele bancare: beneficiar: B.C.„BANCA SOCIALĂ”S.A. în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDMD2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 29.07.2024, ora 16.00.  Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, pe adresa: mun.Chişinău, str.G.Bănulescu-Bodoni, 45. Informaţii suplimentare la tel. 067563068, office@socbank.md – secţia realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, www.bancasociala.md.