Licitaţie de vânzare a datoriilor debitoare ale debitorilor băncii 19.05.2023

 BC. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare,  anunţă pentru data de  19.05.2023, ora 11:00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vânzare a datoriilor debitoare ale debitorilor băncii:

1. Datorii debitoare a persoanei fizice, domiciliată în mun.Chișinău - creditele acordate (termenii finali de achitare 30.07.2015 și 25.10.2015), plăţile aferente, cheltuieli  de recuperare la valoare nominală de  366541,63  lei, asigurate cu  fidejusiunea  persoanei fizice.  Preţul iniţial de expunere – 296898,72 lei.

2. SRL “Primagrotrans-Exim” - sediul în or.Bălți, str.Colesov, 21, ap.75 - creditul acordat (termen final de achitare 11.06.2008), plăţile aferente, cheltuieli  de recuperare la valoare nominală de 416549,66  lei, asigurate cu  fidejusiunea  persoanelor fizice.  Preţul iniţial de expunere – 299915,76 lei.

3. SRL “Lenoxco” - sediul în  or.Taraclia, str.Lenin, 98 - creditul acordat (termen final de achitare 04.01.2012), plăţile aferente, cheltuieli  de recuperare la valoare nominală de 163834,05  lei, asigurate cu  fidejusiunea  persoanei fizice, mijloace circulante.  Preţul iniţial de expunere – 117960,52 lei.

4. Datorii debitoare a persoanei fizice, domiciliată în or.Edineț  - creditul acordat (termen final de achitare 16.08.2018), plăţile aferente, cheltuieli  de recuperare la valoare nominală de  99115,21  lei, asigurate cu  fidejusiunea  persoanei fizice.  Preţul iniţial de expunere – 71362,95 lei.

5. SRL “Medion-TC” - sediul în or.Vulcănești, str.Kirov, 34 - credite acordate (termenii finali de achitare 23.12.2012 și 11.04.2016),  plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 282941,69 lei, asigurate cu  fidejusiunea  persoanei fizice. Preţul iniţial de expunere – 76394,26 lei.

În calitate de participanţi sunt admise băncile comerciale, organizaţii de microfinanţare, companii de leasing, persoane fizice şi juridice neafiliate debitorilor/debitorilor-gajisti.

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea;  2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei;  3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial;  4) Pentru a asigura accesul la informaţia ce constituie secret bancar, cumpărătorii potenţiali urmează se semneze până la data de 18.05. 2023  Acordul de confidenţialitate şi să prezinte documentele confirmative privind suficienţa mijloacelor băneşti pentru cumpărarea datoriei debitoare respective.  Analiza dosarelor debitorilor poate fi efectuată până la 18.05.2023.

Datele bancare: beneficiar:  B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare,      codul IBAN MD68NB000000000035269703,   codul fiscal  1002600035719,  BIC  NBMDMD2X,  prestatorul beneficiar:  Banca Naţională a Moldovei. 

Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 18.05.2023, ora 16:00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str.G.Bănulescu-Bodoni, 45. Informaţii suplimentare la tel.067563086,   office@socbank.md - Secţie realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, www.bancasociala.md.