BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA în proces de lichidare/ Licitație publică 23.12.2022

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, anunţă pentru data de 23.12.2022, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a următoarelor bunuri:

Lot nr.1 – încăpere locativă (apartament nr. 2) cu suprafața 162,1 m.p. (nr. cadastral 3601115.186.01.002);       ½ din teren cu suprafața 0,0944 ha (nr. cadastral 3601115.186), amplasate pe adresa r-nul Drochia, or.Drochia, str.Grigore Ureche, 31.
Preţul iniţial
– 838 780 lei. (BS200)

Lot nr.2 – construcție nefinalizată cu suprafața la sol 224,4 m.p.  și cu suprăfața totală 504,5 m.p. (nr. cadastral 7801114.380.01), teren cu suprafața 0,06 ha (nr. cadastral 7801114.380), amplasate pe adresa  r-nul Soroca, mun.Soroca, str. V.Stroescu, 64/a. 
Preţul iniţial – 1 320 800 lei. (BS204)

Lot nr.3 – construcție comercială cu suprafața  9,6 m.p. (nr. cadastral 3601106.130.01), teren cu suprafața 0,005 ha (nr. cadastral 3601106.130), încăpere nelocativă cu suprafața 29,5 m.p. (3601106.063.01.002), amplasate pe adresa r-nul Drochia, or. Drochia, str.Mitropolit Varlaam,19, 19/2.
Preţul iniţial – 544 500 lei.(BS205)

Lot nr.4 construcţie, cu suprafaţa la sol 322,4 m.p. şi suprafaţa totală 422,3 m.p. inclusiv bunuri mobile instalate, nr. cadastral – 1201313.337.01 şi teren cu suprafaţa 0,082 ha, nr. cadastral 1201313.337, amplasate pe adresa or. Basarabeasca, str. Vladimir Lenin, 3/a.
Preţul iniţial 188 109 lei. (BS096)

Lot nr.5 – Utilaj brutăriei.
Preţul iniţial – 
376 137 lei. (BS202)

Lot nr.6 – Utilaj-linie pentru prelucrarea a lînii în complet.
Preţul iniţial – 
281 849 lei. (BS181)

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare pentru loturile cu valoare de expunere de pînă la 1 mil. lei: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoanele fizice – 300 lei, persoanele juridice – 500 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.

Datele bancare: beneficiar: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDMD2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 22.12.2022, ora 16.00.  Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. G. Bănulescu-Bodoni, 45. Informaţii suplimentare la tel. 067563068, office@socbank.md – secţia realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, www.bancasociala.md.