Informaţie privind comercializarea/recuperarea activelor, încasările înregistrate și onorarea creanţelor faţă de BC ”BANCA SOCIALĂ” SA în proces de lichidare la situația din 31.08.2020

Tabel 1.Active la situația din 31.08.2020 propuse pentru comercializare prin licitații în valoare mai mică de 1 milion lei 

Tabel 2.Active la situația din 31.08.2020 propuse pentru comercializare prin licitații în valoare mai mare de 1 milion lei

Tabel 3.Informații privind activele expuse la licitațiile desfășurate pe parcursul lunii august 2020 declarate nule

Tabel 4. Informații privind activele expuse la licitațiile desfășurate august 2020 în cadrul cărora au fost adjudecate active

Tabel 5. Informații privind licitațiile desfășurate în procesul de lichidare

Tabel 6. Informații privind recuperarea activelor BC BANCA SOCIALĂ în proces de lichidare la situația din 31.08.2020

Tabel 7.Încasări înregistrate de BC BANCA SOCIALA SA în proces de lichidare

Tabel 8. Dinamica onorării creanțelor fața de BC BANCA SOCIALĂ SA în proces de lichidare