„CEPROSERVING” S.A., anunţă pentru data de 24.02.2020, desfăşurarea licitaţiei

„CEPROSERVING” S.A., anunţă pentru data de 24.02.2020, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vânzare a activelor (creanțe debitoare) a 14 debitori în sumă de la 3 622,27 lei până la 188 296,00 lei, suma totală a creanțelor fiind de 536 212,86 lei. Creanțele pot fi răscumpărate separat pentru fiecare debitor.

Preţul iniţial de expunere – 90% din valoarea nominală a datoriilor.

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare pentru: persoanele fizice - 50 lei, persoanele juridice - 100 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial, 4) pentru a asigura accesul la informație cumpărătorii potențiali urmează să semneze până la data de 21.02.2020 acordul de confidențialitate.

Analiza dosarelor debitorilor poate fi efectuată până la data de 21.02.2020.
Datele bancare: beneficiar: „CEPROSERVING” S.A., codul IBAN MD49ML000000000022512661/BC „Moldindconbank” S.A. Fil. ”Alecu Russo” MOLDMD2X366, IDNO 1003600115245 / TVA 0200350. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare și de achitare a acontului și a taxei de participare este data de 21.02.2020, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc în oficiul „CEPROSERVING” S.A., pe adresa: mun. Chişinău, bd. Constantin Negruzzi,2, bir.208. Informaţii suplimentare la tel.(+373)022 272-025/069941270/067563044, office.ceproserving@gmail.com.