Vînzare a valorilor mobiliare: SA Bursa de Valori RM

 B.C. Banca Socială S.A. în proces de lichidare, IDNO1002600035719, aduce la cunoștința potențialelor cumpărători desfășurarea la Bursa de Valori a Moldovei a licitațiilor „cu strigare”, de vînzare a valoriilor mobiliare în loturi unice în perioada 04.10.2019-04.11.2019, începutul licitației -04.11.2019, după cum urmează: ”Bursa de Valori a Moldovei” S.A. (IDNO1003600004978), cantitatea de acțiuni - 1 (una) la preț - 164.778,00 lei per acțiune, valoarea totală 164.778,00 lei. Bunurile mobiliare se vînd în condiții speciale, prevăzute de legislația RM. Doritorii pot lua cunoștință de bunurile expuse la vînzare și de procedura de vînzare a activelor nominalizate mai sus, în zilele de lucru între orele 10.00 - 16.00, la sediul ”Banca Socială” S.A. în proces de lichidare, pe adresa: MD-2005, RM, mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu Bodoni, 61 (tel. 067563068) și la Societatea de investiții ”Valinvest” S.A., pe adresa: mun. Chișinău, str.Gh. Iablocikin, 5/1 (tel. 079778164).