Vînzare a valorilor mobiliare: Ceproserving SA

BC "Banca Socială" S.A. în proces de lichidare, IDNO 1002600035717, aduce la cunoștința potențialilor cumpărători despre desfășurarea la Bursa de Valori a Moldovei a licitațiilor ”cu strigare”, de vînzare a valorilor mobiliare in loturi unice, în perioada 22.02.2019-22.03.2019, după cum urmează: ”CEPROSERVING” S.A. (IDNO 1003600115245), cantitatea de acțiuni 347,637 la preț de 137,85 lei per acțiune, valoarea totală - 47.921.760,45 lei. Bunurile mobiliare se vînd în condiții speciale prevăzute de actele interne ale emitenților nominalizați și de legislația RM. Doritorii pot lua cunoștință de bunurile expuse la vînzare și procedura de vînzare a activelor nominalizate mai sus, în zilele de lucru, între orele 10.00-16.00, la sediul BC ”Banca Socială”S.A. în proces de lichidare, pe adresa MD-2005, R.M, mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 61 (tel. 067563068), și Societatea de investiții ”VALINVEST” S.A. pe adresa mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5/1 (tel.097543503, 079778164).