BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație publică 15.03.2019

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, anunţă pentru data de 15.03.2019, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a următoarelor bunuri:

Lot nr.1 – construcţie comercială cu suprafaţa la sol 536,2 m.p. şi suprafaţa totală 573,0 m.p. cu nr. cadastral 0100205.248.01, cu bunuri mobile instalate, amplasată pe adresa mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcalab, 55.
Preţul iniţial – 24 330 000 lei. (BS075)

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare persoanele fizice – 300 lei, persoanele juridice – 500 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.

Datele bancare: beneficiar: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDMD2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 14.03.2019, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. G. Bănulescu-Bodoni, 45. Informaţii suplimentare la tel. 067563068, corsun.vitali@socbank.md – Secţie realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, www.bancasociala.md.