BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație publică 05.09.2018

Lot nr.1 – cota parte din capitalul social al ”Bursa de Valori a Moldovei” S.A.(IDNO 1003600004978) în mărime – 2,5641 %.

Preţul iniţial – 251 145 lei.

Lot nr.2 – cota parte din capitalul social IM Biroul de credit SRL (IDNO-1008600017816) în mărime – 8,9311%. La licitaţie sînt invitate persoanele care corespund cerinţelor faţă de asociaţii birourilor istoriilor de credit, stipulate în art. 16 alin. (2) subalin.(2) lit. (b) din Legea nr. 122-XVI din 29.05.2008 privind birourile de credit şi Capitolul II din Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 7/4 din 20 februarie 2009.

Preţul iniţial – 1 886 787,04 lei.

Lot nr.3 – Complexul clădirilor de producere: construcţie (nr. cadastral 8701202.327.05) cu suprafaţa la sol 1130,8 m.p. şi cu suprafaţa totală 1023,5 m.p., construcţie (nr. cadastral 8701202.327.06) cu suprafaţa la sol 836,4 m.p. şi cu suprafaţa totală 757,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 8701202.327.09) cu suprafaţa la sol 348,7 m.p. şi cu suprafaţa totală 305,4 m.p., construcţie (nr. cadastral 8701202.327.10) cu suprafaţa la sol 1612,1 m.p. şi cu suprafaţa totală 1513,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 8701202.327.11) cu suprafaţa la sol 1771,4 m.p. (construcţie nefinalizată), construcţie (nr. cadastral 8701202.327.16) cu suprafaţa la sol 173,6 m.p. şi cu suprafaţa totală 137,8 m.p., amplasate pe adresa or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, f/n.

Preţul iniţial – 3 449 160 lei. (BS176)

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare pentru loturile cu valoare de expunere de pînă la 1 mil. lei: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoanele fizice – 300 lei, persoanele juridice – 500 lei;  3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.

Datele bancare:

beneficiar: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., înproces de lichidare,

codul IBAN MD68NB000000000035269703, 

codul fiscal 1002600035719,

BIC NBMDMD2X,

prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei.

Termenul – limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 04.09.2018, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Pîrcălab 55. Informaţii suplimentare la tel. 067563068, cuznetov@socbank.md – Secţie realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare, www.bancasociala.md, vzaloge.md.