EXTRAS din MO 30.03.2018

S.R.L. „VIS CONSTRUCT GRUP” anunță pentru data de 13 aprilie 2018, ora 12.00, licitaţia repetată „cu strigare”a

lotului nr. 1 - apartament tip mansardă nr. 144a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, preț de start 124 615 lei;

lot nr. 2 - apartament tip mansardă 122a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, preț de start 169 224 lei;

lot nr. 3 - apartament tip mansardă nr. 123a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, preț de start 169 224 lei;

lot nr. 4 – apartament tip mansardă nr. 129a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, preț de start 169 224 lei;

lot nr. 5 - apartament tip mansardă nr. 138a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, preț de start 169 224 lei;

lot nr. 6 - apartament tip mansard nr. 142a, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, preț de start 169 224 lei;

lot nr. 7 - apartament tip mansardă nr. 143, situat în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, preț de start 169 224 lei,

lot nr. 8 - apartament tip mansardă nr. 144a, situate în mun. Chișinău, str. Sucevița 41, preț de start 169 224 lei;

lot nr. 9 - apartament tip mansardă nr. 45a, situat în mun. Chișinău, sector Centru, șos. Hîncești 22 B, preț de start 752 213 lei;

lot nr. 9 - apartament tip mansardă nr. 803a, situate în mun. Chișinău, str. Maria Drăgan 2/1, preț de start 479 681 lei.

Pentru participarea la licitaţie ofertantul va depune o cerere la biroul administratorului pe str. Ivan Zaikin 60 şi va achita pe contul de acumulare acontul în mărime de 5% din preţul de start și taxa pentru participare de 1 000 lei. Modelul cererii de participare la licitație și numărul contului de acumulare pot fi primite la adresa lichidatorului. La aceeaşi adresă se va putea lua cunoştinţă de paşaportul lotului. Se va considera cîştigător ofertantul ce a propus cel mai mare preţ. Informaţii suplimentare la tel. 022290991. Termenul de depunere a cererilor de participare la licitaţie expiră cu trei zile pînă la licitație.