Consiliul BC "BANCA SOCIALĂ" S.A. a luat decizia privind convocarea la 1 iulie 2011 a Adunării generale extraordinare a acţionarilor Băncii

Consiliul BC "BANCA SOCIALĂ" S.A. a luat decizia (proces-verbal nr. 7 din 11.05.2011) privind convocarea la 1 iulie 2011 a Adunării generale extraordinare a acţionarilor Băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. Albişoara, 84/6, incinta „Succes-M” S.R.L.

 

Adunarea se va ţine cu prezenţa acţionarilor.
Începutul – la ora 11:00. Înregistrarea participanţilor - între orele 9:30 – 10:45 .

ORDINEA DE ZI:

  1. Cu privire la aprobarea companiei de audit şi stabilirea cuantumului plăţii pentru serviciile prestate.
  2. Cu privire la realegerea membrilor Consiliului Băncii.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea generală a acţionarilor este întocmită la situaţia din 30 mai 2011.
Înregistrarea participanţilor se va efectua de către comisia de înregistrare în baza actelor de identitate. Reprezentanţii, de asemenea, vor prezenta şi procura autentificată conform legislaţiei în vigoare.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele aferente ordinii de zi începând cu data de 21 iunie 2011, între orele 900 – 1600 , în sediul central al BC "BANCA SOCIALĂ" S.A., biroul 208, conform programului de lucru.

Informaţie suplimentară:
În mun. Chişinău - la tel. 22-41-84, 22-00-70, 22-51-85.
În alte oraşe - nemijlocit la directorii filialelor Băncii.

Administraţia Băncii