Comercializare activelor de către Administratori autorizat

in curind