Informația aferentă bunurilor ce urmeaza a fi expuse spre vînzare

  –construcție comercială cu suprafața la sol 269,5 m.p. inclusiv bunuri mobile, nr. cadastral 0100418.243.01, amplasate pe adresa mun. Chișinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 61. Condiții speciale: asigurarea de către cîștigătorul licitației accesului în construcții conexe. (BS203)

– terenuri agricole: nr. cadastral 4301103.001 cu suprafaţa 1,2199 ha, nr. cadastral 4301103.003 cu suprafaţa 1,22 ha, nr. cadastral 4301103.010 cu suprafaţa 1,22 ha  amplasate pe adresa r-nul Făleşti, or. Făleşti, extravilan. (BS100)