Active spre comercializare prin licitații < 1 mln lei (Tabel 1)