Serviciul de notificare - SMS

Ghid de utilizare a serviciilor de notificare SMS

1. Serviciul de notificare SMS (serviciu) (Simple Message System – sistem de mesaje scurte expediate/recepţionate de la/la telefonul mobil) asigură recepţionarea la telefonul mobil al Clientului a notificării SMS cu privire la sold - tranzacţia efectuată (trecerea la scăderi/intrarea mijloacelor băneşti) din/în contul curent al Clientului.

2. Agentul economic este disponibil de a alege orişicare din trei pachete de notificare SMS:

  • 1 pachet – de bază, include recepţionarea notificării SMS privind soldul mijloacelor din cont la cererea SMS a Clientului;
  • 2 pachet -  standard, include recepţionarea automată a notificărilor SMS în 3 etape privind soldul mijloacelor din cont şi rulajul total după cum urmează;
    • 1 etapă   8:30 – transmiterea datelor privind soldul mijloacelor din cont  şi rulajul total pentru ziua operaţională precedentă;
    • 2 etapă 12:30 - transmiterea datelor privind soldul mijloacelor din cont şi rulajul total, inclusiv operaţiunile curente şi interne pentru prima jumătate a zilei operaţionale;
    • 3 etapă 16:00 – transmiterea datelor privind soldul mijloacelor din cont şi rulajul total pentru a doua jumătate a zilei operaţionale.
  • 3 pachet – nelimitat, include recepţionarea automată a notificărilor SMS privind orice tranzacţie efectuată şi soldul mijloacelor din cont.

3. Pentru conectarea la serviciul respectiv, Clientul va perfecta o cerere de prestare a serviciului solicitat de notificare SMS în forma stabilită de Bancă cu indicarea numărului de telefon (comision se va percepe pentru fiecare număr de telefon indicat).

4. Banca va asigura conectarea la serviciul solicitat în termen de cel târziu 2 (două) zile operaţionale de la semnarea de către Client a contractului.

Banca va expedia toate notificările SMS de la numărul de telefon mobil +373 68 373 836.

5. Pentru a beneficia de pachetul de bază (expedierea cererii SMS de la numărul de telefon mobil şi recepţionarea notificării SMS (răspuns la cerere) la numărul de telefon mobil al Clientului privind soldul mijloacelor din contul curent  al acestuia), Clientul va expedia cererea SMS la numărul de telefon mobil al Băncii cu textul  4* fără spaţiu. (Exemplu: numărul de telefon: +37368373836, textul: 4*. Răspunsul la cererea SMS a Clientului va conţine date privind soldul mijloacelor din toate conturile acestuia.

6. Pentru persoane fizice Banca oferă pachetul de bază. Modul de conectare şi adresare a cererii SMS este analogic celui specificat în punctele 3-5 de mai sus.

7. În cazul schimbării numărului de telefon mobil, Clientul va completa o cerere în forma stabilită de Bancă.

8. În cazul refuzului de a utiliza în continuare serviciul prestat, Clientul se va adresa la unul din oficiile Băncii cu o cerere în forma stabilită de Banca. Banca va efectua deconectarea de la serviciul prestat în termen de cel târziu 2 (două) zile operaţionale de la aplicarea cererii.

9. Clientul va achita un comision pentru serviciul prestat conform Tarifelor Băncii. 

Toate întrebările ce ţin de aspectul tehnic al serviciului prestat pot fi adresate la numărul de telefon mobil al Băncii:

      + 373 022 ( 223578),   e-mail:  computer@socbank.md

Toate întrebările ce ţin de conectare pot fi adresate în Oficiul Central sau filialele Băncii în care Clientul deţine conturi.