Spre atentia actionarilor

Stimati actionari BC "BANCA SOCIALA" SA!

Consiliul BC "BANCA SOCIALA" S.A. a luat decizia (proces-verbal nr. 4 din 02.03.2010) privind convocarea la 16 aprilie 2010 a Adunarii generale anuale a actionarilor Bancii pe adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara, 84/6, incinta „Succes-M” S.R.L. Adunarea se va tine cu prezenta actionarilor.

Inceputul – la ora 11-00. Inregistrarea participantilor - intre orele 9-30 – 10-45.

ORDINEA DE ZI:

  •  1. Cu privire la aprobarea raportului anual al Consiliului Bancii, raportului anual al Consiliului de Administratie si precizarea obiectivelor strategice de dezvoltare pentru anii 2010- 2012.
  •  2. Cu privire la aprobarea raportului anual al Comisiei de cenzori.
  •  3. Cu privire la aprobarea raportului anual financiar, raportului privind repartizarea venitului pentru anul 2009 si normativelor de repartizare a venitului in 2010.
  •  4. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului, stabilirea cuantumului retributiei muncii lor, remuneratiilor anuale si compensatiilor.
  •  5. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de cenzori, stabilirea cuantumului retributiei muncii lor si compensatiilor.
  •  6. Cu privire la modificarea Statutului Bancii.
  •  7. Cu privire la aprobarea Codului de guvernare corporativa.
  •  8. Cu privire la aprobarea cuantumului platii pentru serviciile prestate de catre compania de audit.

Lista actionarilor cu drept de participare la Adunarea generala a actionarilor este intocmita la situatia din 04 martie 2010.

Inregistrarea participantilor se va efectua de catre comisia de inregistrare in baza actelor de identitate. Reprezentantii, de asemenea, vor prezenta si procura autentificata conform legislatiei in vigoare.

Actionarii pot lua cunostinta cu materialele aferente ordinii de zi incepand cu data de 06 aprilie 2010, intre orele 9-00 – 16-00 , in sediul central al BC "BANCA SOCIALA" S.A., biroul 208, conform programului de lucru.

Informatie suplimentara:

In mun. Chisinau - la tel. 22-41-84, 22-00-70, 22-51-85

In alte orase - nemijlocit la conducatorii filialelor Bancii

Administratia Bancii