Anunt privind convocarea la 24 aprilie 2009 a Adunarii Generale anuale a Actionarilor

Stimati actionari!

Consiliul BC "BANCA SOCIALA" S.A. a luat decizia (proces-verbal nr. 4 din 17.03.2009) privind convocarea la 24 aprilie 2009 a Adunarii generale anuale a actionarilor Bancii pe adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara, 84/6, incinta „Succes-M” S.R.L.
Adunarea se va tine cu prezenta actionarilor.
Inceputul – la ora 11:00.
Inregistrarea participantilor - intre orele 9:30– 10:45

ORDINEA DE ZI:

  1. 1. Cu privire la aprobarea raportului anual al Consiliului Bancii, raportului anual al Consiliului de Administratie si precizarea obiectivelor strategice de dezvoltare pentru anul 2009.
  2. 2. Cu privire la aprobarea raportului anual al Comisiei de cenzori.
  3. 3. Cu privire la aprobarea raportului anual financiar, raportului privind repartizarea venitului pentru anul 2008 si normativelor de repartizare a venitului in 2009.
  4. 4. Cu privire la modificarea Statulului Bancii.
  5. 5. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului, stabilirea cuantumului retributiei muncii lor, remuneratiilor anuale si compensatiilor.
  6. 6. Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de cenzori, stabilirea cuantumului retributiei muncii lor si compensatiilor.
  7. 7. Cu privire la aprobarea companiei de audit si stabilirea cuantumului platii pentru serviciile prestate.

Lista actionarilor cu drept de participare la Adunarea generala a actionarilor este intocmita la situatia din 20 martie 2009.

Inregistrarea participantilor se va efectua de catre comisia de inregistrare in baza actelor de identitate. Reprezentantii, de asemenea, vor prezenta si procura autentificata conform legislatiei in vigoare.

Actionarii pot lua cunostinta cu materialele aferente ordinii de zi incepand cu data de 14 aprilie 2009, intre orele 9:00 – 16:00, in sediul central al BC "BANCA SOCIALA" S.A., biroul 208, conform programului de lucru.

Informatie suplimentara:
In mun. Chisinau - la tel. 22 41 84, 22 51 85.
In alte orase - nemijlocit la conducatorii filialelor Bancii.

Administratia Bancii