Banca anunta despre convocare la 4 aprilie 2003 Adunarii Generale anuale actionarilor pentru anul 2002

Stimati actionari Prin prezenta Va aducem la cunostinta, ca Consiliul BC "Banca Sociala" SA a luat decizia (proces-verbal nr.4 din 14.02.03) privind convocarea la 4 aprilie 2003 a Adunarii generale anuale a actionarilor pentru anul 2002 pe adresa: mun. Chisinau, str. Trandafirilor, 6 cu urmatoarea ordine de zi: 1.Aprobarea raportului anual al Consiliului BC “Banca Sociala” SA, raportului anual al Consiliului de Administratie al Bancii, rezultatelor activitatii financiare ale Bancii pentru anul 2002; prezentarea informatiei privind indeplinirea planului-business pe anul 2002, aprobarea obiectivelor strategice de dezvoltare ale Bancii pentru perioada de pana in 2005. 2.Aprobarea darii de seama anuale a comisiei de cenzori pentru anul 2002. 3.Aprobarea bilantului contabil al Bancii la 31.12.2002, darii de seama privind veniturile si cheltuielile bancii, repartizarii venitului, inclusiv a platii dividendelor anuale, aprobarea normativelor de repartizare a venitului in 2003. 4.Aprobarea modificarilor in Statutul Bancii. 5.Alegerea membrilor Consiliului BC “Banca Sociala” SA. 6.Alegerea membrilor comisiei de cenzori a BC “Banca Sociala” SA. 7.Aprobarea companiei de audit si stabilirea cuantumului platii pentru serviciile prestate. 8.Aprobarea deciziilor Consiliului Bancii adoptate conform atributiilor sale in perioada dintre adunarile actionarilor. Adunarea generala a actionarilor BC “Banca Sociala” SA se va tine cu prezenta actionarilor. Iregistrarea participantilor se va efectua de catre comisia de inregistrare in sediul central al BC “Banca Sociala” SA, cu 3 zile pana la desfasurarea adunarii pe adresa: mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 61, intre orele 9.00 – 16.00, oficiul 203, precum si in ziua tinerii adunarii – la 4 aprilie 2003, intre orele 9.30 – 10.45 pe adresa: mun. Chisinau, str. Trandafirilor, 6. Inregistrarea si accesul participantilor la adunare se va efectua in baza actului de identitate. Actionarul poate participa la lucrarile adunarii personal sau prin reprezentant, in baza procurii legalizate de catre notar sau de catre administratie la locul de munca, de studii sau de trai al actionarului, iar pentru pensionari – in organele de asigurari sociale. Lista actionarilor cu drept de participare la Adunarea generala a actionarilor este intocmita la situatia din 18 februarie 2003. Posibilitatea de a lua act de materialele pe marginea ordinii de zi a Adunarii generale a actionarilor se va oferi, incepand cu data de 24 martie 2003, intre orele 10.00 – 16.00 , in sediul central al BC "Banca Sociala" SA, biroul 208, conform programului de lucru. In mun. Chisinau - informatie la tel. 22-41-84, 22-51-85; In alte municipii si orase – informatia va fi furnizata de catre directorii filialelor BC “Banca Sociala” SA. Administratia Bancii