Ianuarie 2001

Pe parcursul anului trecut banca a realizat cu succes sarcina pusa in fata ei privitor la pastrarea pozitiei unuia dintre liderii institutiilor financiare din Moldova. Pe partcursul anului a fost marit Capitalul Normativ Total pina la cifra 109,8 mln.lei (cu 49,3 mln. lei), pina la cifra 542,7 mln.lei s-au majorat Activele (cu 158,4 mln.lei), pina la 300,1 mln.lei investitiile creditare (cu 88,1 mln.lei). Aproximativ de doua ori a crescut rentabiliatatea activelor (RAO) si a capitalului (ROE) culculata in baza valorilor medii anuale, si care au constituit catre finele anului 6,59 si 35,78%%. Banca a confirmat corespunderea sa tuturor cerintelor BNM pentru categoria de tip “C”.