Licitaţie de vânzare a datoriilor debitoare ale debitorilor băncii 24.11.2023

BC. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidareanunţă pentru data de 24.11.2023, ora 12:00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vânzare a datoriilor debitoare ale debitorilor băncii:

1. SRL “Lumitec” - sediul în or.Ungheni, str.Ion Creangă, 4  - creditul acordat (termen final de achitare20.11.2009), plăţile aferente, cheltuieli  de recuperare la valoare nominală de  19559,32 Euro și 1399,75 lei, asigurate cu  fidejusiunea  persoanelor fizice.  Preţul iniţial de expunere – 12322,37 Euro și 881,84 lei.

2. Datorii debitoare a persoanei fizice, domiciliată în mun.Chișinău - creditele acordate (termenii finali de achitare30.07.2015 și 25.10.2015), plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de  366541,63  lei, asigurate cu  fidejusiunea  persoanei fizice. Preţul iniţial de expunere – 164943,73 lei.

3. SRL “Primagrotrans-Exim” - sediul în or.Bălți, str.Colesov, 21, ap.75 - creditul acordat (termen final de achitare11.06.2008), plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 416549,66  lei, asigurate cu  fidejusiunea  persoanelor fizice. Preţul iniţial de expunere – 149957,88 lei.

4. SRL “Lenoxco” - sediul în or.Taraclia, str.Lenin, 98 - creditul acordat (termen final de achitare04.01.2012), plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 163834,05 lei, asigurate cu  fidejusiunea  persoanei fizice, mijloace circulante. Preţul iniţial de expunere – 58980,26 lei.

5. Datorii debitoare a persoanei fizice, domiciliată în or.Edineț - creditul acordat (termen final de achitare16.08.2018), plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de  99115,21  lei, asigurate cu  fidejusiunea  persoanei fizice. Preţul iniţial de expunere – 35681,48 lei.

În calitate de participanţi sunt admise băncile comerciale, organizaţii de microfinanţare, companii de leasing, persoane fizice şi juridice neafiliate debitorilor/debitorilor-gajisti.

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial;4) Pentru a asigura accesul la informaţia ce constituie secret bancar, cumpărătorii potenţiali urmează se semneze până la data de 23.11.2023 Acordul de confidenţialitate şi să prezinte documentele confirmative privind suficienţa mijloacelor băneşti pentru cumpărarea datoriei debitoare respective. Analiza dosarelor debitorilor poate fi efectuată până la 23.11.2023.

Datele bancare: beneficiar:  B.C.„BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703,   codul fiscal  1002600035719,  BIC  NBMDMD2X,  prestatorul beneficiar:  Banca Naţională a Moldovei. 

Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 23.11.2023, ora 16:00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, pe adresa: mun.Chişinău, str.G.Bănulescu-Bodoni, 45. Informaţii suplimentare la tel.067563086,   office@socbank.md - Secţie realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, www.bancasociala.md.