Informația aferentă datoriilor debitoare ce urmează a fi expuse spre vînzare la data de 01.11.2021

-GȚ “Cupcea Grigore Nicolae”, sediul în s.Slobozia-Hodorogea, com.Biești, r-nul Orhei, creditul acordat (termen final de achitare 15.03.2011) plăți aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 57307,41 lei, asigurare cu fedusiunea persoanei fizice. 
-Datorii debitoare ale 3 persoane fizice, domiciliate  în  r-nul Soroca și r-nul Dondușeni: creditele acordate  (termenii finali de achitare a.a.2010-2012)  plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 97665,38 lei, asigurate cu fidejusiunea persoanelor  fizice/juridice.
- SRL “Prim Avicola Vest” - sediul în s.Șuri, r-nul Drochia - creditul acordat (termen final de achitare 19.09.2012), plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 838325,20  lei, asigurate cu  fidejusiunea  persoanei fizice. 
- SRL “Medion-TC” - sediul în or.Vulcănești - creditul acordat (termenii finali de achitare 23.12.2012 și 11.04.2016), plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 282941,69 lei, asigurate cu  fidejusiunea  persoanei fizice.