Informația aferentă bunurilor ce urmează a fi expuse spre vînzare la data de 01.11.2021

Construcție comercială cu suprafața la sol 269,5 m.p. inclusiv bunuri mobile, nr. cadastral 0100418.243.01, amplasate pe adresa mun. Chișinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, 61. FOTO