BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA în proces de lichidare/ Licitație publică 10.11.2021

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, anunţă pentru data de 10.11.2021, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a următoarelor bunuri:

Lot nr.1 – încăpere locativă (apartament nr. 2) cu suprafața 162,1 m.p. (nr. cadastral 3601115.186.01.002); ½ din teren cu suprafața 0,0944 ha (nr. cadastral 3601115.186), amplasate pe adresa r-nul Drochia, or. Drochia, str. Grigore Ureche, 31.
Preţul iniţial
– 1 136 339 lei. (BS200)

Lot nr.2 – încăpere locativă (apartament nr. 52) cu suprafața 83,7 m.p., (nr. cadastral 0100304.248.01.052) amplasată pe adresa mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 44.
Preţul iniţial – 939 700 lei. (BS201)

Lot nr.3 – Autoturism Chevrolet Lacetti, anul 2006,  numărul de înmatriculare – CLC098.
Preţul iniţial – 37 620 lei. (BS199)

Lot nr.4 – Utilaj-linie pentru prelucrarea a lînii în complet.
Preţul iniţial – 
404 717 lei. (BS181)

Lot nr.5 – Utilaj brutăriei, amplasat în or. Drochia.
Preţul iniţial – 
562 020 lei. (BS202)

Lot nr.6 – Cisco 3845.
Preţul iniţial – 17 830 lei.

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare pentru loturile cu valoare de expunere de pînă la 1 mil. lei: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoanele fizice – 300 lei, persoanele juridice – 500 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.

 Datele bancare: beneficiar: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDMD2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 09.11.2021, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. G. Bănulescu-Bodoni, 45. Informaţii suplimentare la tel. 067563068, office@socbank.md – Secţie realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, www.bancasociala.md.