BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA în proces de lichidare/ Licitație publică 30.06.2021

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, anunţă pentru data de 30.06.2021, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a următoarelor bunuri:

Lot nr.1 – casă de locuit individuală cu suprafața la sol 164,3 m.p. și suprafața totală 328,2 m.p., nr. cadastral 5511201.016.01, teren cu suprafața 0,082 ha (nr. cadastral 5511201.016), amplasate pe adresa mun. Chișinău, com. Băcioi, sat. Băcioi, str. Chișinău, 6. 
Preţul iniţial – 840 805 lei. (BS191)

Lot nr.2 construcţie, cu suprafaţa la sol 322,4 m.p. şi suprafaţa totală 422,3 m.p. inclusiv bunuri mobile instalate, nr. cadastral – 1201313.337.01 şi teren cu suprafaţa 0,082 ha, nr. cadastral 1201313.337, amplasate pe adresa or. Basarabeasca, str. Vladimir Lenin, 3/a.
Preţul iniţial – 283 539 lei. (BS096)

Lot nr.3 – complex clădirilor de producere: construcţie (nr. cadastral 8701202.327.05)  suprafaţa la sol 1130,8 m.p. şi suprafaţa totală 1023,5 m.p., construcţie (nr. cadastral 8701202.327.06) suprafaţa la sol 836,4 m.p. şi suprafaţa totală 757,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 8701202.327.09) suprafaţa la sol 348,7 m.p. şi suprafaţa totală 305,4 m.p., construcţie (nr. cadastral 8701202.327.10) suprafaţa la sol 1612,1 m.p. şi suprafaţa totală 1513,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 8701202.327.11) suprafaţa la sol 1771,4 m.p. (construcţie nefinalizată), construcţie (nr. cadastral 8701202.327.16)  suprafaţa la sol 173,6 m.p. şi suprafaţa totală 137,8 m.p., amplasate pe adresa or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, f/n.
Preţul iniţial – 815 484 lei. (BS176)

Lot nr.4 – Autoturism Chevrolet NIVA, anul 2011,  numărul de înmatriculare – CPL283.
Preţul iniţial – 49 106 lei. (BS198)

Lot nr.5 – Autoturism Chevrolet Lacetti, anul 2006,  numărul de înmatriculare – CLC098.
Preţul iniţial – 51 242 lei. (BS199)

Lot nr.6 – Utilaj-linie pentru prelucrarea a lînii în complet.
Preţul iniţial – 
496 884 lei. (BS181)

Lot nr.7 bunuri mobile (tehnica de calcul, echipament bancar etc.). Cu lista bunurilor propuse spre vînzare puteţi lua cunoştinţă pe www.bancasociala.md şi pe adresa mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61. (LISTA PDF)

       Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10 % din preţul iniţial şi a taxei de participare: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.

       Datele bancare: beneficiar: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDMD2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 29.06.2021, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. G. Bănulescu-Bodoni, 45. Informaţii suplimentare la tel. 067563068, office@socbank.md – Secţie realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, www.bancasociala.md.