Licitatie de vânzare a datoriilor debitoriale ale debitorilor băncii 30.06.2021

 

BC. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidareanunţă pentru data de  30.06.2021, ora 12:00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vânzare a datoriilor debitoriale ale debitorilor băncii:

1.  SRL ”Astra”, sediul mun.Soroca, str. Pavlov, 17 - creditul acordat (termen final de achitare 10.04.2014), plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 362158,10 lei, asigurate cu fidejusiunea persoanei fizice, gajul utilajului. Preţul iniţial de expunere  - 4074,28 lei.

2.  SA „Sadacus”, sediul mun.Bălţi, str. Victoriei, 51 - creditul acordat (termen final de achitare 29.12.2012), plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 339031,07 lei, neasigurate. Preţul iniţial de expunere – 7628,20 lei.

3. SRL “SLUVIS TRANS”, sediul: or.Orhei, str. Sf.Nicolai, 5,  credite acordate (termenii finali de achitare a.2010-2011) plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 243928,18 lei, asigurate cu mijloace de transport, fidejusiunea persoanei fizice. Preţul iniţial de expunere  – 10976,77 lei.

4. SRL “IRINOCOM” - sediul or.Taraclia, str.Lenin, 98 - creditul acordat (termen final de achitare 12.03.2012), plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 251570,83 lei, asigurate cu  fidejusiunea  persoanei fizice. Preţul iniţial de expunere – 11320,69 lei.

5. GȚ “Pavel Savițchi”, sediul: com.Seliște, r-nul Orhei,  creditul acordat (termen final de achitare 28.12.2011) plăţile  aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 20657,55 Eur și 4575,96 lei, asigurate cu fidejusiunea persoanei fizice. Preţul iniţial de expunere  – 14873,44 Eur  și  3294,70 lei.

6. GȚ “Cupcea Grigore Nicolae”, sediul în s.Slobozia-Hodorogea, com.Biești, r-nul Orhei, creditul acordat (termen final de achitare 15.03.2011) plăți aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 57307,41 lei, asigurare cu fedusiunea persoanei fizice. Prețul inițial de expunere  - 41261,34 lei.

7. Datorii debitoare ale 3 persoane fizice, domiciliate  în r-nul Soroca  și  r-nul Dondușeni: creditele acordate  (termenii finali de achitare a.a.2010-2012)  plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 97665,38 lei, asigurate cu fidejusiunea persoanei fizice/juridice. Preţul iniţial de expunere  – 87898,84 lei.

8. SRL “Prim Avicola Vest” - sediul în s.Șuri, r-nul Drochia - creditul acordat (termen final de achitare 19.09.2012), plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 838325,20  lei, asigurate cu  fidejusiunea  persoanei fizice. Preţul iniţial de expunere – 754492,50 lei.

 

În calitate de participanţi sunt admise băncile comerciale, organizaţii de microfinanţare, companii de leasing, persoane fizice şi juridice neafiliate debitorilor/debitorilor-gajisti.

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea;  2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei;  3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial;  4) Pentru a asigura accesul la informaţia ce constituie secret bancar, cumpărătorii potenţiali urmează se semneze până la data de 29 iunie 2021  Acordul de confidenţialitate şi să prezinte documentele confirmative privind suficienţa mijloacelor băneşti pentru cumpărarea datoriei debitoare respective.  Analiza dosarelor debitorilor poate fi efectuată până la 29 iunie 2021.

Datele bancare: beneficiar:  B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare,      codul IBAN MD68NB000000000035269703,   codul fiscal  1002600035719,  BIC  NBMDMD2X,  prestatorul beneficiar:  Banca Naţională a Moldovei. 

Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 29.06.2021, ora 16:00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str.G.Bănulescu-Bodoni, 45. Informaţii suplimentare la tel.067563086,   office@socbank.md - Secţie realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, www.bancasociala.md.