„CEPROSERVING” S.A., anunţă pentru data de 22.02.2021, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vânzare a activelor (creanțe debitoare)

 „CEPROSERVING” S.A., anunţă pentru data de 22.02.2021, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vânzare a activelor (creanțe debitoare) a:

 

12 debitori în sumă de la  7 163,04 lei  până la 234 326,53 lei,  suma  totală a creanțelor fiind de  533 158,42 lei.
Preţul iniţial de expunere constituie  20% din valoarea nominală a datoriilor.

 12 debitori în sumă de la  29,36 lei  până la 320 531,00 lei,  suma  totală a creanțelor fiind de  609 490,56 lei.
Preţul iniţial de expunere constituie 70% din valoarea nominală a datoriilor.

4 debitori în sumă de la  186,49 lei  până la 9 533,85 lei,  suma  totală a creanțelor fiind de  11 540,33 lei.
Preţul iniţial de expunere constituie 90% din valoarea nominală a datoriilor.

· Creanța BC „ Banca Socială” în proces de lichidare  în  suma  totală de 3 438 715,70 lei
Preţul iniţial de expunere constituie 90% din valoarea nominală a datoriilor.

Creanțele pot fi răscumpărate separat pentru fiecare debitor.

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare pentru: persoanele fizice - 50 lei, persoanele juridice - 100 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial, 4) pentru a asigura accesul la informație cumpărătorii potențiali urmează să semneze până la data de 19.02.2021 acordul de confidențialitate.

Analiza dosarelor debitorilor poate fi efectuată până la data de 19.02.2021.

Datele bancare:

beneficiar„CEPROSERVING” S.A., codul IBAN MD49ML000000000022512661/BC „Moldindconbank” S.A. Fil. ”Alecu Russo” MOLDMD2X366, IDNO 1003600115245 / TVA 0200350. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare  și de achitare a acontului și a taxei de participare este data de 19.02.2021, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc pe adresa: mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni,45, bir.206.

Informaţii suplimentare la tel. 067563044/069941270, office.ceproserving@gmail.com.