Executorul Judecătoresc Plitoc Serghei anunţă licitaţia publică

   Executorul Judecătoresc Plitoc Serghei anunţă licitaţia publică  repetată care se v-a petrece în incinta biroului executorului judecătoresc Plitoc Serghei în or. Soroca str. Independneței, 60 pentru data de 11.02.2021 ora 11-00 pentru realizarea bunului imobil şi anume grajd pentru vite şi porci (construcţie agricolă, agroindustrială) situată în r. Soroca sat. Cosăuţi cu  nr. cadastral: 781710472101, cei aparţine cu drept de proprietate debitorului Baran Svetlana Vladimir a.n. 18.03.1973 preţul iniţial este de 156000 lei, terenul aferent acestei construcţii este cu suprafaţa de 6,60ha şi îi aparţine cu dpret de propritate administraţiei publice locale.Termenul-limită de depunere a cererii şi acontului de 5 % din valoarea bunului este pînă la data de 10.02.2021 pe contul executorului judecătoresc:

 - benef. Executor Judecătoresc “Plitoc Serghei”

 - c. current: 22393358324;

 - c. fiscal: 32979843;

Bank benefic. BC”Moldova-Agroindbank”SA

 1. Pentru participarrea la licitaţie se admit persoanele care au depus la timp cererea de participare, au prezentat documentele necesare şi au plătit acontul în mărime stabilită. doritorii de a participa la licitaţie prezină următoarele documente:

 a) cerere de participare la licitaţie, cu indicarea preţului propus pentru bunul scos la licitaţie;

 b) copia de pe documentul de plată care confirmă depunerea a contului pe contul dipozitar a Executorului Judecătoresc; c) procură, după caz, pentru dreptul de aparticipa la licitaţie;

 Doritorii de a participa la licitaţie se pot adresa la biroul executorului judecătoresc Plitoc Serghei or. Soroca str. Independenţii 60. Tel. mob. 068601801.