BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație publică 25.11.2020

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, anunţă pentru data de 25.11.2020, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a următoarelor bunuri:

Lot nr.1 – încăpere locativă (apartament nr. 36 cu 3 odăi) suprafaţa 58,8 m.p., nr. cadastral  0100103.113.01.036, amplasată pe adresa mun. Chișinău,  str. Hristo Botev, 11/2.
Preţul iniţial – 645 050 lei (BS197)

Lot nr.2 – casă de locuit individuală cu suprafața 116,2 m.p. (nr. cadastral 5359203.078.01), construcție accesorie cu suprafața 58,4 m.p. (nr. cadastral 5359203.078.02), construcție accesorie, suprafața - 18,0 m.p. (nr. cadastral 5359203.078.03), teren pentru construcții, suprafața - 0,3717 ha (nr.cadastral 5359203.078), amplasate pe adresa raionul Hîncești, com. Sărata-Galbenă, sat. Sărata-Galbenă, str. Iurii Gagarin, 13.
Preţul iniţial – 134 677 lei. (BS190)

Lot nr.3 – casă de locuit individuală cu suprafața la sol 164,3 m.p. și suprafața totală 328,2 m.p., nr. cadastral 5511201.016.01, teren cu suprafața 0,082 ha (nr. cadastral 5511201.016), amplasate pe adresa mun. Chișinău, com. Băcioi, sat. Băcioi, str. Chișinău, 6. 
Preţul iniţial – 1 032 285 lei.
(BS191)

Lot nr.4 – 19,47% din încăpere subsolului cu suprafaţa 826,6 m.p., nr.cadastral 9201106.607.01.001, amplasat în or. Ungheni, str. Naţională,17.
Preţul iniţial – 140 175 lei. (BS009)

Lot nr.5 construcţie (nr. cadastral 4373105.109.01), suprafaţa la sol 158,6 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.02), suprafaţa la sol 243,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.03), suprafaţa la sol 1617,4 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.04), suprafaţa la sol 596,5 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.05), suprafaţa 83,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.06), suprafaţa 1586,3 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.07), suprafaţa 8,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.08), suprafaţa 28,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.09), suprafaţa la sol 10,5 m.p., teren, nr. cadastral 4373105.109, suprafaţa 1,836 ha, amplasate pe adresa: or. Făleşti, str. Iaşi 1.
Preţul iniţial – 468 171 lei. (BS151)

Lot nr.6 – complex de producere: Fabrica de prelucrare a cerealelor pentru producerea de alcool etilic: construcţii cu nr. cadastrale 8501212.010.01-20,  suprafaţa la sol 4392,7 m.p. şi suprafaţa totală 4136,66 m.p., teren (nr. cadastral 8501212.010), suprafaţa 1,8534 ha, cu utilaj tehnologic, amplasate pe adresa or. Ştefan Vodă, str. Florilor şi Fabrica de prelucrare a poamei şi îmbutelierea vinului: construcţii cu nr. cadastrale 8514200.024.01-23, 30, suprafaţa la sol 9 350,5 m.p. şi suprafaţa totală 8550,1 m.p., teren (nr. cadastral 8514200.024) cu suprafaţa 3,698 ha, teren ( nr. cadastral 8514311.002) cu suprafaţa 1,2109 ha, construcţie (nr. cadastral 8514311.002.01)  suprafaţa 124,7 m.p., cu utilaj tehnologic, amplasate pe adresa r-nul Ştefan Vodă, s. Carahasani, extravilan.
Preţul iniţial – 22 617 170 lei.
(BS158)

Lot nr.7 – complex de odihna: construcțiile cu nr. cadastrale 3158301.028.01- 3158301.028.14 , suprafața la sol 1095,5 m.p. și  suprafața totală 1356,4 m.p. cu bunurile mobile amplasate pe adresa mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă.
Preţul iniţial – 1 638 652 lei. (BS192)

Lot nr.8 construcţie, cu suprafaţa la sol 322,4 m.p. şi suprafaţa totală 422,3 m.p. inclusiv bunuri mobile instalate, nr. cadastral – 1201313.337.01 şi teren cu suprafaţa 0,082 ha, nr. cadastral 1201313.337, amplasate pe adresa or. Basarabeasca, str. Vladimir Lenin, 3/a.
Preţul iniţial – 385 716 lei. (BS096)

Lot nr.9 încăperi comerciale, nr. cadastrale 0100419.124.01.(111, 120,358), suprafaţa totală 994,6 m.p., cu bunuri mobile, amplasate pe adresa: mun. Chişinău, str. Puşkin 44.
Preţul iniţial – 14 727 936 lei. (BS187)

Lot nr.10 – complex clădirilor de producere: construcţie (nr. cadastral 8701202.327.05)  suprafaţa la sol 1130,8 m.p. şi suprafaţa totală 1023,5 m.p., construcţie (nr. cadastral 8701202.327.06) suprafaţa la sol 836,4 m.p. şi suprafaţa totală 757,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 8701202.327.09) suprafaţa la sol 348,7 m.p. şi suprafaţa totală 305,4 m.p., construcţie (nr. cadastral 8701202.327.10) suprafaţa la sol 1612,1 m.p. şi suprafaţa totală 1513,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 8701202.327.11) suprafaţa la sol 1771,4 m.p. (construcţie nefinalizată), construcţie (nr. cadastral 8701202.327.16)  suprafaţa la sol 173,6 m.p. şi suprafaţa totală 137,8 m.p., amplasate pe adresa or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, f/n.
Preţul iniţial – 1 109 361 lei.
(BS176)

Lot nr.11 – complex imobiliar: construcţii, nr. cadastrale 0300212.009.01-05, 0300212.017.01-02, suprafaţa la sol, conform registrului bunurilor imobile 11 043,6 m.p., suprafaţa totală 10 943,2 m.p., teren, nr. cadastral 0300212.009, suprafaţa 1,6957 ha, teren, nr.cadastral 0300212.017, suprafaţa 1,0621 ha, amplasate pe adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 170.
Preţul iniţial – 4 968 071 lei. (BS006)

Lot nr.12 – Autoturism Mercedes GL550, anul 2010,  numărul de înmatriculare – HNAZ824.
Preţul iniţial – 323 231 lei. (BS193)

Lot nr.13 – Autoturism OPEL ASTRA, anul 2000,  numărul de înmatriculare – CPX951.
Preţul iniţial – 18 050 lei. (BS195)

Lot nr.14 – Autoturism Chevrolet NIVA, anul 2011,  numărul de înmatriculare – CPL283.
Preţul iniţial – 92 400 lei. (BS198)

Lot nr.15 – Autoturism Chevrolet Lacetti, anul 2006,  numărul de înmatriculare – CLC098.
Preţul iniţial – 96 432 lei. (BS199)

Lot nr.16 – Utilaj-linie pentru prelucrarea a lînii în complet.
Preţul iniţial – 
675 946 lei. (BS181)

Lot nr.17ATM model DIEBOLD, NCR, 10 buc. cu preţul iniţial de la 15 241 lei până la 21 284 lei. Lista bancomatelor pdf

Lot nr.18 bunuri mobile (tehnica de calcul, echipament bancar etc.). Cu lista bunurilor propuse spre vînzare puteţi lua cunoştinţă pe www.bancasociala.md şi pe adresa mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61. detalii

       Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare pentru loturile cu valoare de expunere de pînă la 1 mil. lei: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoanele fizice – 300 lei, persoanele juridice – 500 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.

       Datele bancare: beneficiar: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDMD2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 24.11.2020, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. G. Bănulescu-Bodoni, 45. Informaţii suplimentare la tel. 067563068, office@socbank.md – Secţie realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, www.bancasociala.md.