Prețul monedelor și bancnotelor comemorative oferite spre vînzare la BC BANCA SOCIALĂ SA în proces de lichidare la data de 14-31.08.2020