Prețul monedelor și bancnotelor comemorative oferite spre vînzare la BC BANCA SOCIALĂ SA în proces de lichidare luna iunie 2020