BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație publică 20.11.2019 Octa Dam SRL

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare şi ”Octa-Dam” S.R.L. în proces de faliment, anunţă pentru data de 20.11.2019, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a următoarelor bunuri ca lot unic:

- bunurile ce aparţin B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare: teren cu suprafaţa 0,0681 ha (nr. cadastral 9201102.128), construcţie cu suprafaţa la sol 429,9 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03) cu încăperile atribuite la construcţie cu suprafaţa 29,1 m.p. (sînt înscrieri la nivel de încăperi izolate), încăperi cu suprafaţa 20,5 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.003), încăperi cu suprafaţa 63,3 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.005), încăperi cu suprafaţa 33,5 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.007), încăperi cu suprafaţa 14,0 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.008), amplasate pe adresa or. Ungheni, str. Mihai Sadoveanu, 4. Preţul iniţial – 440 667 lei. (BS168)

- bunurile ce aparţin „Octa-Dam” S.R.L. în proces de faliment: încăperi cu suprafaţa 132,0 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.001), încăperi cu suprafaţa 47,5 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.002), încăperi cu suprafaţa 46,2 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.004), încăperi cu suprafaţa 353,1 m.p. (nr. cadastral 9201102.128.03.006), scaun Senat, 160 buc., masă de sufragerie, 22 buc., combină frigorifică D372SCM 4c -1 buc., vitrină frigorifică UGUR UDD 400SC – 2 buc., amplasate pe adresa or. Ungheni, str. Mihai Sadoveanu, 4. Preţul iniţial – 1 025 250 lei.

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) pentru bunurile ce aparţin B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., în proces de lichidare dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare în mărime: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei. Datele bancare: beneficiar: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDMD2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei; pentru bunurile ce aparţin „Octa-Dam” S.R.L. în proces de faliment confirmarea achitării acontului de 2% din preţul iniţial şi biletul de participant – 80 lei pentru persoanele fizice, 200 lei pentru persoanele juridice. Acontul se transferă pe c/c IBAN MD03AG000000022512205176, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., fil. Ungheni, „Octa-Dam” S.R.L., c/f 1009609001765 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial. Termenul – limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 19.11.2019, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. Bănulescu-Bodoni, 45. Informaţii suplimentare la tel. 067563068, 079517017.