BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație publică 06.11.2019

BC. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidareanunţă pentru data de  06.11.2019, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vânzare a datoriilor debitoriale ale debitorilor băncii:

 

1.  SRL ”Astra”, sediul mun. Soroca, str. Pavlov, 17 - creditul acordat (termen final de achitare 10.04.2014), plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 362158,10 lei, asigurate cu fidejusiunea persoanei fizice, gajul utilajului. Preţul iniţial de expunere  - 253510,67 lei.

2.  SRL ”Sibirom”, sediul mun. Soroca , str. Bucovinei, 4 - creditul acordat (termen final de achitare 04.04.2014), plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 334241,18 lei, asigurate cu fidejusiunile  persoanelor fizice, gajul utilajului. Preţul iniţial de expunere – 233968,83 lei.

3.  SRL ”Simfo-Net”, sediul mun. Comrat, str. Cikalova, 6 - creditul acordat (termen final de achitare 14.05.2014), plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 112251,56 lei, asigurate cu fidejusiunea persoanei fizice, gajul utilajului. Preţul iniţial de expunere – 78576,09 lei.

4. SRL ”Sacolit-Com”, sediul or. Taraclia, str. Dimitrov, 29c - creditul acordat (termen final de achitare 29.12.2011), plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 281184,63 lei, asigurate cu fidejusiunea persoanei fizice. Preţul iniţial de expunere – 196829,24 lei.

5.  CP „Avangard”, sediul mun. Bălţi, str. Derjavin Gavriil, 16 - creditul acordat (termen final de achitare 18.01.2014), plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 462546,33 lei, asigurate cu fidejusiunea persoanei fizice, gajul utilajului. Preţul iniţial de expunere – 370037,06 lei.

6.  SA „Sadacus”, sediul mun. Bălţi, str. Victoriei, 51 - creditul acordat (termen final de achitare 29.12.2012), plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 339031,07 lei, neasigurate. Preţul iniţial de expunere – 271224,86 lei.

7. “Eximacon” SRL, sediul  r-nul Ungheni, s.Petreşti, creditul acordat (termen final de achitare 30.01.2012) plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de 496681,13 lei, asigurate cu fidejusiunea persoanei fizice, bunul imobil. Preţul iniţial de expunere – 447031,02 lei.

8. “Adirem-Con” SRL , sediul or.Făleşti, str.Ştefan cel Mare, 5, creditul acordat,  (termen final de achitare 03.08.2010)  plăţile aferente, cheltuieli de recuperare la valoare nominală de  53566,00 lei, asigurate cu fidejusiunea persoanei fizice. Preţul iniţial de expunere – 48209,40 lei.

 

În calitate de participanţi sunt admise băncile comerciale, organizaţii de microfinanţare, companii de leasing, persoane fizice şi juridice neafiliate debitorilor/debitorilor-gajisti.

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial. 4) Pentru a asigura accesul la informaţia ce constituie secret bancar, cumpărătorii potenţiali urmează se semneze până la data de 05 noiembrie 2019 Acordul de confidenţialitate şi să prezinte documentele confirmative privind suficienţa mijloacelor băneşti pentru cumpărarea datoriei debitoare respective. Analiza dosarelor debitorilor poate fi efectuată până la 05 noiembrie 2019.

Datele bancare: beneficiar: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal  1002600035719,  BIC  NBMDMD2X,  prestatorul beneficiar:  Banca Naţională a Moldovei. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 05.11.2019, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. G. Bănulescu-Bodoni, 45. Informaţii suplimentare la tel. 067563068, office@socbank.md– Secţie realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, www.bancasociala.md.