Vînzare a valorilor mobiliare: Alliance Investment Group SA

B.C. Banca Socială S.A. în proces de lichidare, IDNO1002600035719, aduce la cunoștința potențialelor cumpărători desfășurarea la Bursa de Valori a Moldovei a licitațiilor „cu strigare”, de vînzare a valoriilor mobiliare în loturi unice în perioada 20.09.2019-21.10.2019, începutul licitației -07.10.2019, după cum urmează: ”Alliance Investments Group” S.A. (IDNO1002600029347), cantitatea de acțiuni 232.485 la preț de - 0,90 lei per acțiune, valoarea totală – 209 236,50 lei. Bunurile mobiliare se vînd în condiții speciale, prevăzute de legislația RM. Doritorii pot lua cunoștință de bunurile expuse la vînzare și de procedura de vînzare a activelor nominalizate, în zilele de lucru între orele 10.00 și 16.00, la sediul ”Banca Socială” S.A. în proces de lichidare, pe adresa: MD-2005, RM, mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu Bodoni, 61 (tel. 067563068) și la Societatea de investiții ”Valinvest” S.A., pe adresa: mun. Chișinău, str.Gh. Iablocikin, 5/1 (tel. 079778164).