Lista monedelor comemorative si jubiliare pentru 01-31 august 2019