Vînzare a valorilor mobiliare: Ceproserving SA, SA Bursa de Valori RM, Alliance Investment Group SA

 B.C. Banca Socială S.A. în proces de lichidare, IDNO1002600035719, aduce la cunoștința potențialelor cumpărători desfășurarea la Bursa de Valori a Moldovei a licitațiilor „cu strigare”, de vînzare a valoriilor mobiliare în loturi unice în perioada 12.07.2019-09.08.2019, începutul licitației -29.07.2019, după cum urmează: 1. ”Ceproserving” S.A/ (IDNO1003600115245), cantitatea de acțiuni 347.637, la preț de - 111,66 lei per acțiune, valoarea totală - 38.817.147,42 lei; ”Alliance Investment Group” S.A. (IDNO1002600029347), cantitatea de acțiuni 232.485 la preț de - 1,00 lei per acțiune, valoarea totală - 232 485,00 lei; 3. ”Bursa de Valori a Moldovei” S.A. (IDNO1003600004978), cantitatea de acțiuni - 1 (una) la preț - 183.086,00 lei per acțiune, valoarea totală 183.086,00 lei. Bunurile mobiliare se vînd în condiții speciale, prevăzute de legislația RM. Doritorii pot lua cunoștință de bunurile expuse la vînzare și de procedura de vînzare a activelor nominalizate, în zilele de lucru între orele 10.00 și 16.00, la sediul ”Banca Socială” S.A. în proces de lichidare, pe adresa: MD-2005, RM, mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu Bodoni, 61 (tel. 067563068) și la Societatea de investiții ”Valinvest” S.A., pe adresa: mun. Chișinău, str.Gh. Iablocikin, 5/1 (tel. 079778164).