Licitație la data de 26.06.2019 - Ceproserving SA construcție

„CEPROSERVING” S.A., anunţă pentru data de 26.06.2019, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a următoarelor bunuri:Lot nr.1 – construcţie (nr. cadastral  0100207.232.01) cu suprafaţa la sol de 1185,10 m.p. şi suprafaţa totală de 5323,0 m.p.; teren aferent (nr. cadastral 0100207.232) cu suprafaţa de 0,2092 ha., amplasate pe adresa: mun. Chişinău, sectorul Centru, bd. Constantin Negruzzi,2., precum şi bunuri montate/instalate în imobil.

Preţul iniţial – 39 421 973,0 lei.

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare pentru: persoanele fizice – 300 lei, persoanele juridice – 500 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.

Datele bancare: Beneficiar„CEPROSERVING” S.A., cod IBAN MD49ML000000000022512661/BC „Moldindconbank” S.A. Fil. ”Alecu Russo” MOLDMD2X366, IDNO 1003600115245 / TVA 0200350. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare  şi de achitare a acontului şi a taxei de participare este data de 25.06.2019, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul „CEPROSERVING” S.A., pe adresa: mun. Chişinău, bd. Constantin Negruzzi,2, bir.208. Informaţii suplimentare la tel.(+373) 022  272-025/ 060774737/069941270/067563044, office.ceproserving@gmail.com.