Prețul monedelor și bancnotelor comemorative oferite spre vînzare la BC BANCA SOCIALĂ SA în proces de lichidare/ Vînzare a valorilor mobiliare: Ceproserving SA

 Prețul monedelor și bancnotelor comemorative oferite spre vînzare la BC Banca Socială SA în proces de lichidare mai 2019

 Extras din MO. 03.05.2019

 "Banca Socială" S.A. în proces de lichidare, IDNO 1002600035717, aduce la cunoștința potențialilor cumpărători despre desfășurarea la Bursa de Valori a Moldovei a licitațiilor "cu strigare", de vînzare a valorilor mobiliare in loturi unice, în perioada 03.05.2019-30.05.2019, începutul licitației - 20.05.2019, după cum urmează: CEPROSERVING S.A. (IDNO 1003600115245), cantitatea de acțiuni 347,637 la preț de 124,07 lei per acțiune, valoarea totală - 43.131.322,59 lei. Bunurile mobiliare se vînd în condiții speciale prevăzute de legislația RM. Doritorii pot lua cunoștință de bunurile expuse la vînzare și procedura de vînzare a activelor nominalizate mai sus, în zilele de lucru, între orele 10.00-16.00, la sediul ”Banca Socială” S.A. în proces de lichidare, pe adresa MD-2005, R.M, mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 61 (tel. 067563068), și Societatea de investiții VALINVEST S.A. pe adresa mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5/1 (tel. 097543503, 079778164).