BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație publică 15.05.2019 Bursa de valori /Vînzare a valorilor mobiliare: Ceproserving SA - în perioada 03.05.2019-30.05.2019

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, anunţă pentru data de 15.05.2019, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a următoarelor bunuri:
Lot nr.1 – cota parte din capitalul social al ”Bursa de Valori a Moldovei” S.A.(IDNO 1003600004978) în mărime – 2,5641 %. Preţul iniţial – 203 428 lei.(BS114)
Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.
Datele bancare: beneficiar: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDMD2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 14.05.2019, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. G. Bănulescu-Bodoni, 45. Informaţii suplimentare la tel. 067563068, corsun.vitali@socbank.md – Secţie realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, www.bancasociala.md.

"Banca Socială" S.A. în proces de lichidare, IDNO 1002600035717, aduce la cunoștința potențialilor cumpărători despre desfășurarea la Bursa de Valori a Moldovei a licitațiilor "cu strigare", de vînzare a valorilor mobiliare in loturi unice, în perioada 03.05.2019-30.05.2019, începutul licitației - 20.05.2019, după cum urmează: CEPROSERVING S.A. (IDNO 1003600115245), cantitatea de acțiuni 347,637 la preț de 124,07 lei per acțiune, valoarea totală - 43.131.322,59 lei. Bunurile mobiliare se vînd în condiții speciale prevăzute de legislația RM. Doritorii pot lua cunoștință de bunurile expuse la vînzare și procedura de vînzare a activelor nominalizate mai sus, în zilele de lucru, între orele 10.00-16.00, la sediul ”Banca Socială” S.A. în proces de lichidare, pe adresa MD-2005, R.M, mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu-Bodoni, 61 (tel. 067563068), și Societatea de investiții VALINVEST S.A. pe adresa mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin, 5/1 (tel. 097543503, 079778164).