BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație publică 16.01.2019

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, anunţă pentru data de 16.01.2019, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a următoarelor bunuri:

Lot nr.1 – încăpere locativă (apartament nr. 12 cu 2 odăi) cu suprafaţa 125,5 m.p., nr. cadastral  0100414.401.01.012, amplasate pe adresa mun. Chișinău,  str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 3.
Preţul iniţial – 1 840 000 lei. (BS179)

Lot nr. 2 – încăpere locativă (apartament cu 1 cameră), suprafaţa 17,3 m.p., nr. cadastral 9602217.178.01.074, amplasată pe adresa: UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str. K. Marx 13, ap.74.
Preţul iniţial – 27 725 lei. (BS041)

Lot nr.3 – casă de locuit individuală cu suprafaţa 117,0 m.p. ( nr. cadastral 0300303.014.01), casă de locuit individuală cu suprafaţa la sol 118,1 m.p. şi cu suprafaţa totală 242,3 m.p. (nr. cadastral 0300303.014.02), teren aferent cu suprafaţa 0,0746 ha (nr. cadastral 0300303.014), amplasate pe adresa mun. Bălţi, str. Mircea cel Bătrân, 37.
Preţul iniţial – 1 160 292 lei. (BS153)

Lot nr.4 – încăpere locativă (apartament cu 2 odăi) cu suprafaţa 30,4 m. p., nr. cadastral 7801104.243.01.006, amplasată pe adresa or. Soroca, str. V. Stroescu, 23/5, ap.6.
Preţul iniţial – 47 310 lei. (BS109)

Lot nr.5 – încăpere locativă (apartament nr. 37 cu 4 odăi) cu suprafaţa 84,5 m.p., nr. cadastral  0300205.003.01.037, amplasate pe adresa mun. Bălţi,  str. Mihai Viteazul, 71.
Preţul iniţial – 409 350 lei. (BS138)

Lot nr.6 Construcţie, cu suprafaţa la sol 322,4 m.p. şi cu suprafaţa totală 422,3 m.p. inclusiv bunuri mobile instalate, nr. cadastral – 1201313.337.01 şi teren cu suprafaţa 0,082 ha, cu nr. cadastral 1201313.337, amplasate pe adresa or. Basarabeasca, str. Vladimir Lenin, 3/a.
Preţul iniţial – 790 915 lei. (BS096)

Lot nr.7 Construcţiile inclusiv bunuri mobile instalate: nr. cadastrale 7801112.410.02-04 cu suprafaţa 16,1 m.p.; încăperi administrative inclusiv bunuri mobile instalate: nr. cadastral 7801112.410.01.001 cu suprafaţa 251,4 m.p., nr. cadastral 7801112.260.01.057 cu suprafaţa 220,0 m.p.; şi teren aferent cu nr. cadastral 7801112.410 cu  suprafaţă 0,0148 ha, amplasate pe adresa or. Soroca, str. Independenţei, 77. Garajuri cu nr. cadastral 7801112.441.01 cu suprafaţa 85,0  m.p. şi teren cu nr. cadastral 7801112.441 cu suprafaţa 0,015 ha, amplasate pe adresa or. Soroca, str. C. Negruzzi, 2/a. Preţul iniţial – 2 344 558 lei. (BS092)

Lot nr.8 – 57 % din construcţie cu suprafaţa la sol 344,0 m.p. şi cu suprafaţa totală 522,6 m.p. (nr. cadastral 8730208.072.01), amplasată pe adresa r-nul Taraclia, com. Vinogradovca, sat. Ciumai, str. Chişiniovscaia.
Preţul iniţial – 54 835 lei. (BS148)

Lot nr.9 – 25,5 % din teren cu suprafaţa 0,0793 ha (nr. cadastral 4301220.002), construcţie cu nr. cadastral 4301220.002.02 cu suprafaţa la sol 113,4 m.p. şi cu suprafaţa internă 87,4 m.p., încăpere (nr. cadastral 4301220.002.01.001) cu suprafaţa 208,5 m.p., încăpere (nr. cadastral 4301220.002.01.002) cu suprafaţa 183,0 m.p., inclusiv bunuri mobile instalate, amplasate pe adresa or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73, 73 nr.1.
Preţul iniţial – 1 468 339 lei. (BS091)

Lot nr.10 – complex imobiliar: construcţii, nr. cadastrale 0300212.009.01-05, 0300212.017.01-02, suprafaţa la sol, conform registrului bunurilor imobile 11 043,6 m.p., suprafaţa totală 10 943,2 m.p., teren, nr. cadastral 0300212.009, suprafaţa 1,6957 ha, teren, nr. cadastral 0300212.017, suprafaţa 1,0621 ha, amplasate pe adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 170.
Preţul iniţial – 7 882 701 lei. (BS006)

Lot nr.11 – complexul de producere (nr. cadastrale 4116101.282.01-07) cu suprafaţa 3171,40 m.p., cu teren aferent (nr. cadastral 4116101.282) cu suprafaţa 1,7591 ha, amplasate pe adresa r-nul Edineţ, s. Bădragii Noi.
Preţul iniţial – 254 467 lei. (BS088)

Lot nr.12 – încăpere comercială, suprafaţă 638,6 m.p. (nr. cadastral 4339000.031.01.002), şi construcţie-garaj, suprafaţa 92,6 m.p. (nr. cadastral 4339000.031.02), amplasate pe adresa: r-nul Făleşti, com. Işcălău, s. Işcălău.
Preţul iniţial – 107 293 lei.
(BS112)

Lot nr.13 – autoturism Toyota Prado, anul 2007, numărul de înmatriculare – CVP 029.
Preţul iniţial – 187 000 lei. (BS171)

Lot nr.14 – autoturism Mercedes E220 CDI, anul 2003,  numărul de înmatriculare – CVP 111.
Preţul iniţial – 102 000 lei.
(BS172)

Lot nr.15 – camion GAZ 3507, anul 1991,  numărul de înmatriculare – FLAJ 791.
Preţul iniţial – 23 524 lei. (BS161)

Lot nr.16 – autoturism VAZ 21074, anul 2008,  numărul de înmatriculare – FLAL 142.
Preţul iniţial – 15 000 lei. (BS134)

Lot nr.17 – Utilaj-linie pentru prelucrarea a lînii în complet.
Preţul iniţial – 1 462 626 lei. (BS181)

Lot nr.18ATM model DIEBOLD, NCR, 76 buc. cu preţul iniţial de la 6 411 lei până la 50 205 lei. (BS060)

Lot nr.19 bunuri mobile (mobila de oficiu, tehnica de calcul, aparate de aer condiţionat etc.). (lista)
Cu lista bunurilor propuse spre vînzare puteţi lua cunoştinţă pe
www.bancasociala.md şi pe adresa mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61.
Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare pentru loturile cu valoare de expunere de pînă la 1 mil. lei: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoanele fizice – 300 lei, persoanele juridice – 500 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.

Datele bancare: beneficiar: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDMD2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 15.01.2019, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Pîrcălab 55. Informaţii suplimentare la tel. 067563068, cuznetov@socbank.md – Secţie realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, www.bancasociala.md.