BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație publică 19.12.2018

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare anunță pentru data de 19.12.2018, ora 11-00 desfășurarea licitației „cu strigare” de vînzarea următoarelor bunurilor: imobilul si etc.

Lot nr.1 – 6/7 cotă-parte din casa de locuit individuală şi din construcţiile accesorie cu suprafaţa la sol 149,6 m.p., amplasată pe adresa mun. Chişinău, str. Avram Iancu 20, nr. cadastral 0100420.411.01-04.
Preţul iniţial – 377 104 lei. (BS078)

Lot nr.2 – încăpere locativă (apartament cu 2 camere), suprafaţa 53,2 m.p., nr. cadastral 0100417.292.01.005, amplasată pe adresa: mun. Chişinău, str. Colina Puşkin 13 A, ap. 5.
Preţul iniţial – 418 194 lei. (BS163)

Lot nr.3 – încăpere locativă (apartament nr.15 cu 4 odăi) cu suprafaţa 131,3 m.p., nr. cadastral 0100418.130.01.015 şi 2/39 a încăperii cu suprafaţa 1325,4 m.p. (două locuri de parcare) cu nr. cadastral 0100418.130.01.077, amplasate pe adresa mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 108.
Preţul iniţial – 1 414 818 lei. (BS154)

Lot nr.4 – încăpere locativă (apartament nr. 91 cu 2 odăi) cu suprafaţa 52,6 m.p., nr. cadastral  0100212.114.01.091, amplasate pe adresa mun. Chişinău, str. Mioriţa, 3/1.
Preţul iniţial – 616 586 lei. (BS174)

Lot nr.5 – încăpere locativă (apartament nr. 5 cu 2 odăi) cu suprafaţa 68,1 m.p., nr. cadastral  0100419.228.06.005, amplasate pe adresa mun. Chişinău,  str. George Coşbuc, 16.
Preţul iniţial – 606 528 lei. (BS175)

Lot nr.6 – încapere locativă (apartament cu 3 odăi), suprafaţa – 153,6 m.p., nr. cadastral – 0100510.147.01.009, amplasată pe adresa mun. Chişinău, sect. Buiucani,  str. Alba-Iulia, 81/4, ap. 9.
Preţul iniţial – 1 077 730 lei. (BS135)

Lot nr.7 – teren pentru construcţii (nr. cadastral 0131129.556), suprafaţa 0,0602 ha, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, or. Codru, str. Mioriţa, sect. 250.
Preţul iniţial – 256 704 lei. (BS125)

Lot nr.8 – casă de locuit individuală, suprafaţa la sol 174,4 m.p. şi suprafaţa totală 307,3 m.p. (nr. cadastral 5501203.087.01) şi  teren aferent, suprafaţa 0,1361 ha (nr. cadastral 5501203.087), amplasate pe adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru Cristea 9.
Preţul iniţial – 2 591 023 lei. (BS137)

Lot nr.9 – construcţie administrativă cu nr. cadastral 0100518.458.01 cu suprafaţa la sol 564,7 m.p. şi cu suprafaţa totală 1680,3 m.p. cu teren aferent cu nr.cadastral 0100518.458 cu suprafaţa 0,1661 ha, amplasate în mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 14/2.
Preţul iniţial – 6 459 834 lei. (BS074)

Lot nr.10 – 19,47% din încăpere subsolului cu suprafaţa 826,6 m.p. cu nr.cadastral 9201106.607.01.001, amplasat în or. Ungheni, str. Naţională, 17.
Preţul iniţial – 318 475 lei. (BS009)

Lot nr.11 – construcţie agricolă cu suprafaţa 206,0 m.p. (nr. cadastral 5501205.447.01) şi teren agricol cu suprafaţa 0,922 ha (nr. cadastral 5501205.447), amplasate pe adresa or. Ialoveni, str. Mihai Viteazul, 3/b.
Preţul iniţial – 346 231 lei.
(BS155)

Lot nr.12 – construcţie (depozit) cu suprafaţa 265,4 m.p. cu nr. cadastral 0100301.044.01 şi teren aferent cu suprafaţa 0,095 ha (nr. cadastral 0100301.044), amplasate pe adresa mun. Chişinău, str. Haltei, 21.
Preţul iniţial – 1 276 821 lei.
(BS159)

Lot nr.13 – 12/13 cotă-parte din construcţie comercială, inclusiv bunuri mobile instalate (nr. cadastral 8501213.110.01) cu suprafaţa la sol 175,8 m.p. și cu suprafața totală ocupată de către bancă 221,4 m.p. inclusiv: încăperile nelocative cu nr. cadastral 8501213.110.01.001 cu suprafaţa 149,5 m.p., nr. cadastral 8501213.110.01.002 cu suprafaţa 71,9 m.p. şi terenul aferent (nr. cadastral 8501213.110) cu suprafaţa 0,0466 ha, garaj (nr.cadastral 8501213.149.01) cu suprafaţa 35,8 m.p. şi terenul aferent (nr. cadastral 8501213.149) cu suprafaţa 0,0217 ha, amplasate pe adresa or. Ştefan Vodă, str. 31 August 1989, 11a, nr.1,nr.3.
Preţul iniţial – 537 373 lei. (BS165)

Lot nr.14 – Încăpere nelocativă – subsol, nr. cadastral 8501213.147.01.005 cu suprafaţa 57,6 m.p., amplasată pe adresa or. Ştefan Vodă, str. 31 August 1989, 11a.
Preţul iniţial – 20 938 lei. (BS166)

Lot nr.15 – complexul de producere: Fabrica de prelucrare a cerealelor pentru producerea de alcool etilic: construcţii cu nr. cadastrale 8501212.010.01-20, cu suprafaţa la sol 4392,7 m.p. şi suprafaţa totală 4136,66 m.p., teren (nr. cadastral 8501212.010) cu suprafaţa 1,8534 ha, cu utilaj tehnologic, amplasate pe adresa or. Ştefan Vodă, str. Florilor şi Fabrica de prelucrare a poamei şi îmbutelierea vinului: construcţii cu nr. cadastrale 8514200.024.01-23, 30 cu suprafaţa la sol 9 350,5 m.p. şi suprafaţa totală 8531,7 m.p., teren (nr. cadastral 8514200.024) cu suprafaţa 3,698 ha, teren (cu nr. cadastral 8514311.002) cu suprafaţa 1,2109 ha, construcţie (nr. cadastral 8514311.002.01) cu suprafaţa 124,7 m.p., cu utilaj tehnologic, amplasate pe adresa r-nul Ştefan Vodă, s. Carahasani, extravilan.
Preţul iniţial – 48 818 459 lei. (BS158)

Lot nr.16 – Clădire de producere cu suprafaţa la sol 605,0 m.p. şi cu suprafaţa totală 700,5 m.p. (nr. cadastral 0100405.033.01), construcţie accesorie cu suprafaţa 18,7 m.p. (nr. cadastral 0100405.033.02), teren cu destinaţie specială cu suprafaţa 0,126 ha (nr. cadastral 0100405.033), amplasate pe adresa mun. Chişinău, str. Calea Orheiului, 112.
Preţul iniţial – 6 177 600 lei. (BS178)

Lot nr.17 – Complexul clădirilor de producere: construcţie (nr. cadastral 8701202.327.05) cu suprafaţa la sol 1130,8 m.p. şi cu suprafaţa totală 1023,5 m.p., construcţie (nr. cadastral 8701202.327.06) cu suprafaţa la sol 836,4 m.p. şi cu suprafaţa totală 757,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 8701202.327.09) cu suprafaţa la sol 348,7 m.p. şi cu suprafaţa totală 305,4 m.p., construcţie (nr. cadastral 8701202.327.10) cu suprafaţa la sol 1612,1 m.p. şi cu suprafaţa totală 1513,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 8701202.327.11) cu suprafaţa la sol 1771,4 m.p. (construcţie nefinalizată), construcţie (nr. cadastral 8701202.327.16) cu suprafaţa la sol 173,6 m.p. şi cu suprafaţa totală 137,8 m.p., amplasate pe adresa or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, f/n.
Preţul iniţial – 2 653 200 lei.
(BS176)

Lot nr.18 - cota parte din capitalul social al ”Bursa de Valori a Moldovei” S.A.(IDNO 1003600004978) în mărime – 2,5641 %.
Prețul inițial –
226 031 lei. (BS114)

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare pentru loturile cu valoare de expunere de pînă la 1 mil. lei: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoanele fizice – 300 lei, persoanele juridice – 500 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.

Datele bancare: beneficiar: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDMD2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 18.12.2018, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Pîrcălab 55. Informaţii suplimentare la tel. 067563068, cuznetov@socbank.md – Secţie realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, www.bancasociala.md.