BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație publică 12.12.2018/Ceproserving SA

CEPROSERVING S.A., anunţă pentru data de 12.12.2018, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei cu strigare de vînzare a următoarelor bunuri:
– construcție (nr. cadastral 0100207.232.01) cu suprafaţa la sol de 1185,10 m.p. și suprafața totală de 5323,0 m.p.; teren aferent (nr. cadastral 0100207.232) cu suprafaţa de 0,2092 ha., amplasate pe adresa: mun. Chișinău, sectorul Centru, bd. Constantin Negruzzi,2., precum și bunuri montate/instalate în imobil.

Preţul iniţial – 48 669 102 lei.
Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare pentru: persoanele fizice – 300 lei, persoanele juridice – 500 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial. Datele bancare: beneficiar: CEPROSERVING S.A., codul IBAN MD49ML000000000022512661/BC Moldindconbank S.A. Fil. Alecu Russo MOLDMD2X366, IDNO 1003600115245 / TVA 0200350. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare și de achitare a acontului și a taxei de participare este data de 11.12.2018, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul CEPROSERVING S.A., pe adresa: mun. Chişinău, bd. Constantin Negruzzi,2, bir.208. Informaţii suplimentare la tel.(+373) 022 272-025 / 060774737 / 069941270 / 067563044,
office.ceproserving@gmail.com.