BC ''BANCA SOCIALĂ'' SA În proces de lichidare/ Licitație publică 12.12.2018

B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, anunţă pentru data de 12.12.2018, ora 11.00, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” de vînzare a următoarelor bunuri:

Lot nr.1 – încăpere locativă (apartament nr. 12 cu 2 odăi) cu suprafaţa 125,5 m.p., nr. cadastral  0100414.401.01.012, amplasate pe adresa mun. Chișinău,  str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 3.
Preţul iniţial – 1 918 400 lei. (BS179)

Lot nr. 2 – încăpere locativă (apartament cu 1 cameră), suprafaţa 17,3 m.p., nr. cadastral 9602217.178.01.074, amplasată pe adresa: UTA Găgăuzia, or. Ceadîr-Lunga, str. K. Marx 13, ap.74.
Preţul iniţial – 29 184 lei. (BS041)

Lot nr.3 – casă de locuit individuală cu suprafaţa 117,0 m.p. ( nr. cadastral 0300303.014.01), casă de locuit individuală cu suprafaţa la sol 118,1 m.p. şi cu suprafaţa totală 242,3 m.p. (nr. cadastral 0300303.014.02), teren aferent cu suprafaţa 0,0746 ha (nr. cadastral 0300303.014), amplasate pe adresa mun. Bălţi, str. Mircea cel Bătrân, 37.
Preţul iniţial – 1 221 359 lei. (BS153)

Lot nr.4 – încăpere locativă (apartament cu 2 odăi) cu suprafaţa 30,4 m. p., nr. cadastral 7801104.243.01.006, amplasată pe adresa or. Soroca, str. V. Stroescu, 23/5, ap.6.
Preţul iniţial – 49 799 lei. (BS109)

Lot nr.5 – încăpere locativă (apartament nr. 37 cu 4 odăi) cu suprafaţa 84,5 m.p., nr. cadastral  0300205.003.01.037, amplasate pe adresa mun. Bălţi,  str. Mihai Viteazul, 71.
Preţul iniţial – 430 894 lei. (BS138)

Lot nr.6 – clădire administrativă cu suprafaţa la sol 208,6 m.p. şi cu suprafaţa totală 439,3 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.01), depozit cu suprafaţa 15,9 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.02), garaj cu suprafaţa 45,7 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.03), garaj cu suprafaţa 41,9 m.p. (nr. cadastral 6401402.334.04), teren aferent cu suprafaţa 0,1007 ha (nr. cadastral 6401402.334), inclusiv bunuri mobile instalate, amplasate pe adresa, or. Orhei, str. Scrisului Latin, 2/a.
Preţul iniţial – 2 113 645 lei.
(BS097)

Lot nr.7 Construcţie, cu suprafaţa la sol 322,4 m.p. şi cu suprafaţa totală 422,3 m.p. inclusiv bunuri mobile instalate, nr. cadastral – 1201313.337.01 şi teren cu suprafaţa 0,082 ha, cu nr. cadastral 1201313.337, amplasate pe adresa or. Basarabeasca, str. Vladimir Lenin, 3/a.
Preţul iniţial – 832 542 lei. (BS096)

Lot nr.8 Construcţiile inclusiv bunuri mobile instalate: nr. cadastrale 7801112.410.02-04 cu suprafaţa 16,1 m.p.; încăperi administrative inclusiv bunuri mobile instalate: nr. cadastral 7801112.410.01.001 cu suprafaţa 251,4 m.p., nr. cadastral 7801112.260.01.057 cu suprafaţa 220,0 m.p.; şi teren aferent cu nr. cadastral 7801112.410 cu  suprafaţă 0,0148 ha, amplasate pe adresa or. Soroca, str. Independenţei, 77. Garajuri cu nr. cadastral 7801112.441.01 cu suprafaţa 85,0  m.p. şi teren cu nr. cadastral 7801112.441 cu suprafaţa 0,015 ha, amplasate pe adresa or. Soroca, str. C. Negruzzi, 2/a.
Preţul iniţial – 2 467 955 lei. (BS092)

Lot nr.9 – 57 % din construcţie cu suprafaţa la sol 344,0 m.p. şi cu suprafaţa totală 522,6 m.p. (nr. cadastral 8730208.072.01), amplasată pe adresa r-nul Taraclia, com. Vinogradovca, sat. Ciumai, str. Chişiniovscaia.
Preţul iniţial – 57 721 lei. (BS148)

Lot nr.10 – construcţie de sănătate (asistenţă socială), suprafaţa la sol 141,1 m.p. şi suprafaţa totală 389,6 m.p., nr. cadastral 4101208.254.01, teren aferent, suprafaţa 0,0472 ha, nr. cadastral 4101208.254, amplasate pe adresa: r-nul Edineţ, or. Edineţ, str. Independenţei 39/a.
Preţul iniţial – 1 194 159 lei. (BS116)

Lot nr.11 – 25,5 % din teren cu suprafaţa 0,0793 ha (nr. cadastral 4301220.002), construcţie cu nr. cadastral 4301220.002.02 cu suprafaţa la sol 113,4 m.p. şi cu suprafaţa internă 87,4 m.p., încăpere (nr. cadastral 4301220.002.01.001) cu suprafaţa 208,5 m.p., încăpere (nr. cadastral 4301220.002.01.002) cu suprafaţa 183,0 m.p., inclusiv bunuri mobile instalate, amplasate pe adresa or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73, 73 nr.1.
Preţul iniţial – 1 545 620 lei. (BS091)

Lot nr.12 construcţie (nr. cadastral 4373105.109.01), suprafaţa la sol 158,6 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.02), suprafaţa la sol 243,9 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.03), suprafaţa la sol 1617,4 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.04), suprafaţa la sol 596,5 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.05), suprafaţa 83,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.06), suprafaţa 1586,3 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.07), suprafaţa 8,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.08), suprafaţa 28,1 m.p., construcţie (nr. cadastral 4373105.109.09), suprafaţa la sol 10,5 m.p., teren, nr. cadastral 4373105.109, suprafaţa 1,836 ha, amplasate pe adresa: or. Făleşti, str. Iaşi 1.
Preţul iniţial – 960 000 lei. (BS151)

Lot nr.13 – complex imobiliar: construcţii, nr. cadastrale 0300212.009.01-05, 0300212.017.01-02, suprafaţa la sol, conform registrului bunurilor imobile 11 043,6 m.p., suprafaţa totală 10 943,2 m.p., teren, nr. cadastral 0300212.009, suprafaţa 1,6957 ha, teren, nr. cadastral 0300212.017, suprafaţa 1,0621 ha, amplasate pe adresa: mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 170.
Preţul iniţial – 8 297 579 lei. (BS006)

Lot nr.14 – complexul de producere (nr. cadastrale 4116101.282.01-07) cu suprafaţa 3171,40 m.p., cu teren aferent (nr. cadastral 4116101.282) cu suprafaţa 1,7591 ha, amplasate pe adresa r-nul Edineţ, s. Bădragii Noi.
Preţul iniţial – 267 860 lei. (BS088)

Lot nr.15 – încăpere comercială, suprafaţă 638,6 m.p. (nr. cadastral 4339000.031.01.002), şi construcţie-garaj, suprafaţa 92,6 m.p. (nr. cadastral 4339000.031.02), amplasate pe adresa: r-nul Făleşti, com. Işcălău, s. Işcălău.
Preţul iniţial – 112 939 lei.
(BS112)

Lot nr.16Garaj сu nr. cadastral 4101202.070.02.346 cu suprafaţa 28,7 m.p., amplasat pe adresa or. Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 19/9 nr. 346.
Preţul iniţial – 34 911 lei.
(BS104.1)

Lot nr.17 – Încăpere-garaj сu nr. cadastral 4301223.140.01.001 cu suprafaţa 41,7 m.p., amplasat pe adresa or. Fălești, str. Ștefan cel Mare și Sfînt, 42.
Preţul iniţial – 86 601 lei. (BS180)

Lot nr.18 – autoturism Toyota Prado, anul 2007, numărul de înmatriculare – CVP 029.
Preţul iniţial – 200 155 lei. (BS171)

Lot nr.19 – autoturism Mercedes E220 CDI, anul 2003,  numărul de înmatriculare – CVP 111.
Preţul iniţial – 124 572 lei.
(BS172)

Lot nr.20 – camion GAZ 3507, anul 1991,  numărul de înmatriculare – FLAJ 791.

Preţul iniţial – 24 762 lei. (BS161)

Lot nr.21 – autoturism VAZ 21074, anul 2008,  numărul de înmatriculare – FLAL 142.
Preţul iniţial – 16 084 lei. (BS134)

Lot nr.22 – Utilaj-linie pentru prelucrarea a lînii în complet.
Preţul iniţial – 1 828 282 lei. (BS181)

Lot nr.23ATM model DIEBOLD, NCR, 77 buc. cu preţul iniţial de la 6 748 lei până la 52 848 lei. (BS060)

Lot nr.24 bunuri mobile (mobila de oficiu, tehnica de calcul, aparate de aer condiţionat etc.). Cu lista bunurilor propuse spre vînzare puteţi lua cunoştinţă pe www.bancasociala.md şi pe adresa mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni, 61. (BS164)

Condiţiile pentru participare la licitaţie: 1) cererea; 2) dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial şi a taxei de participare pentru loturile cu valoare de expunere de pînă la 1 mil. lei: persoanele fizice – 200 lei, persoanele juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoanele fizice – 300 lei, persoanele juridice – 500 lei; 3) documentul de identitate, extrasul de la C.Î.S., procura specială autentificată notarial.

Datele bancare: beneficiar: B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, codul IBAN MD68NB000000000035269703, codul fiscal 1002600035719, BIC NBMDMD2X, prestatorul beneficiar: Banca Naţională a Moldovei. Termenul - limită pentru depunerea cererilor de participare este data de 11.12.2018, ora 16.00. Înregistrarea participanţilor se încheie cu 10 min. înainte de începutul licitaţiei. Licitaţia va avea loc la oficiul B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, pe adresa: mun. Chişinău, str. V. Pîrcălab 55. Informaţii suplimentare la tel. 067563068, cuznetov@socbank.md – Secţie realizarea activelor B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A. în proces de lichidare, www.bancasociala.md